Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Tag: sult

Jemen: Hvorfor gikk det så galt?

Et land i kaos. En krig som har holdt på over et år med enorme humanitære konsekvenser. Fjerde forsøk på våpenhvile, og fredssamtaler få har tro på. Hva har egentlig skjedd etter det folkelige opprøret i Jemen i 2011. Hvordan kunne det gå så galt?

A state which does not have the ability to enforce the rule of law has no chance of achieving anything else.
— Helen Lackner

Natt til 10. april trådte den avtalte våpenhvilen mellom houthiallierte og grupper knyttet til nåværende president Hadi i kraft. Etter planen skal våpenhvilen fungere som en plattform for de planlagte fredssamtalene i Kuwait som starter 18. april. Det har allerede vært flere brudd på våpenhvilen av partene, men også av mange grupper som kjemper på bakken i Jemen som ikke er inkludert i fredssamtalene (egne utbrytere i Sanaa og Taiz blant annet). Tidligere forsøk på å stoppe kampene har feilet (dette er det fjerde forsøket) og det er lite optimisme å spore også denne gangen. Allikevel er våpenhvilen et kjærkommet hvileskjær for befolkningen som stadig lider under kamper mellom parter som har lite respekt for sivile liv. Mens man i april 2011 så flere hundre tusen mennesker i gatene i fredelige protester med rop om demokrati og nye ledere, så har Jemen i april 2016 havnet i en brutal borgerkrig med store regionale aktører i bakgrunnen og en enorm humanitær krise. Hvordan kunne det egentlig gå så galt på fem år?

Dagens humanitære situasjon

Flyktninghjelpen har et eget kontor i Jemen og rapporterer nesten daglig om de økende humanitære lidelsene i landet. Deres egen representant på bakken, Karl Schembri, har gitt flere gode virkelighetsbeskrivelser om hvordan det er å bo i et krigsherjet land. I følge Flyktninghjelpen har 82 % av befolkningen behov for humanitær hjelp, mens nesten halve befolkningen ikke har tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold. Antall barn uten skolegang har doblet seg det siste året og ligger på 3,4 millioner. I følge samme organisasjon er det svimlende 14,4 millioner mennesker i Jemen som sliter med å få tak i mat. 7,6 millioner av disse går til sengs sultne nesten hver kveld. Nesten 3 millioner jemenitter er på flukt, og kun de siste to månedene har dette økt med 275 000 mennesker. I snitt har over 6600 mennesker blitt tvunget på flukt og om lag 25 sivile blitt drept eller skadet – hver eneste dag siden krigen startet.

Vi forsøkte å sette fokus på den prekære humanitære situasjonen i Jemen i fjor høst. Siden den gang har alt bare forverret seg og situasjonen er nå verre enn noen gang. Derfor er håpet at våpenhvilen vil gi de humanitære organisasjonene mulighet til å hjelpe sivilbefolkningen i større grad enn før, men det er få som tror på en varig løsning i fredsforhandlingene. Større områder i nord (i kjerneområdene til houthiene), og områder rundt Taiz og Sanaaa er hardest rammet. I flyktningeleirene mangler folk det meste og det har lenge vært vanskelig å frakte forsyninger grunnet dårlig infrastruktur og stor fare for sikkerheten til hjelpepersonal. Blant annet har tre sykehus driftet av Leger uten grenser blitt bombet av saudiske styrker.

Den nåværende politiske situasjonen

Allerede høsten 2014 skrev vi om hva som skjedde da houthiene inntok hovedstaden i Sanaa. Siden den gang erobret de først tilnærmet hele Jemen, før de ble slått tilbake da Saudi-Arabia, etter forespørsel fra President Hadi, samlet en koalisjon for å «knuse» houthiene kjapt og brutalt. Ett år etter den unge kronprins Mohammed bin Salman var forespeilet en lett seier står koallisjonen i en hengemyr, uten noen klar seierherre på noen sider.

Jemen er på mange måter i en situasjon hvor det mangles lederskap. I nord har grupperinger som støtter houthiene og tidligere president Saleh kontroll, selv om det er flere undergruppering som kjemper mot dem. I sør har regjeringsstyrker, sterkt støttet av GCC landene (Saudi-Arabia, Emiratene og Qatar m.fl.) kontroll, men også her varierer graden av støtten fra ulike grupper. President Hadi har lite legitimitet i befolkningen, også blant dem som støtter krigen mot houthiene. Grunnet økende misnøye i egne rekker har han flere ganger endret på sammensetningen av sine underordnede. For en drøy uke siden ble den mer populære statsministeren Khaled Bahah avsatt til fordel for Ali Muhsin Al-Ahmer (mannen som startet den militære mostanden mot Ali Abdullah Saleh i mars 2011) og Ahmed bin Dagher (tidligere Saleh alliert som valgte å støtte Hadi.) I følge frilansjournalist Afrah Nasser, nå basert i Sverige, er hele presidentskapet til Hadi basert på støtte fra vestlige makter, og hans legitimitet og støtte innad i Jemen er tilnærmet fraværende. Han er en «posterboy» for Saudi-Arabia og deres ambisjoner i regionen. Det hevdes fra flere hold at ønsker om endring i regjeringssammensetningen trolig kommer direkte fra høyere hold i Riyadh. Nasser oppsummerer Hadi sitt makttaktiske spill, ved å understreke at i et stammesamfunn som Jemen er det nettverksbygging med lokale støttespillere som skaper legitimitet, ikke avisinnlegg i vestlig media eller støtte fra vestlige ledere.

Hadi’s recent tactics embody his dubious leadership. In a tribal country such as Yemen, where a leader’s power is extremely locally-based through a leverage-building process, Hadi is drifting dramatically from strengthening his domestic ties, towards focusing solely on building his links with the West, which is itself, slowly starting to express discontent over his leadership.
— Afrah Nasser

For å gjøre situasjonen enda mer prekær kommer det klare rapporter fra sør i Jemen at Al Qaida affilierte støttespillere har opprettet en de facto stat i området rundt Mukalla, hvor de gjennom å spille på velkjente taktikker fra stammekulturen i Jemen har fått mange støttespillere. I det hele er det ingen sentralmakt i Jemen og mye kaos, og trolig vil fredsforhandlingene gjøre lite for å endre på det.

Hva gikk feil?

I 2012 gav Chatham House ut en rapport om ulike scenarioer om hvilken vei Jemen kunne gå i etterkant av den arabiske våren. Vi omtalte rapporten og presenterte de ulike scenarioene, hvor skrekkscenarioet var det som ble omtalt som ”degenerasjon”, hvor ulike grupper endte opp med å kjempe mot hverandre i en tilnærmet borgerkrig. Det er trist å konkludere med at skrekkscenarioet er det som ble realiteten.

I 2013 startet Den Nasjonale Dialogen som var et resultat av maktskiftet/GCC planen hvor Ali Abdullah Salen gikk av og skulle bli erstattet midlertidig av President Hadi. Vår ”korrespondent” Raymond Lidal skrev da en lengre artikkel om hva denne dialogen innebar og hva han mente var problemområder. Han påpekte allerede da på at det store problemet var at man ikke hadde en plan B om dialogen viste seg å ikke fungere. Han fikk dessverre rett. Selv om det var seriøse diskusjoner om å dele Jemen opp i en føderal stat og det etter hvert ble tatt flere grep for å begrense innflytelsen til tidligere president Saleh sine allierte i det militære så kan man konkludere med at dialogen ikke gav mye resultater. Spørsmålet som da stikker seg frem er om prosessen allerede var dødfødt før den allerede var kommet i gang?

En ny rapport fra en av de fremste ekspertene på Jemen, Hellen Lackner, gir oss gode svar på det. Lackner har skrevet rapporten Yemen’s ‘Peaceful’ Transition from Autocracy: Could it have succeeded? hvor hun argumenterer godt for hvorfor man mislykkes å skape en stabil stat etter avgangen til Ali Abdullah Saleh. Den er verdt å lese for alle med interesse for situasjonen i landet, mye grunnet den gode argumentasjonen som fremsettes.

I følge Lackner kan de strukturelle problemene oppsummeres i tre punkter. For det første burde militærreform og sikkerhetsreform vært høyeste prioritet allerede da Hadi tilrådde. I følge Lackner burde man først sett på hvordan man kunne omorganisere militæret som hadde vært Saleh sin høyre hånd i 30 år, før man begynte å se på hvem som skulle inneha de politiske posisjonene. Når President Hadi først avsatte ledende militære figurer erstattet han dem med folk fra sitt eget hjemområde noe som skapte mer splid og økte spenningene.

For det andre skulle den nasjonale dialogen, som nevnt ovenfor, aldri vært etablert som et organ som hadde beslutningsmyndighet. Både en ny grunnlov og en ny føderal stat skulle bestemmes i dialogen, noe som i stedet førte til at de ulike partene jobbet mot hverandre for å fremme egne interesser og ikke landets interesser. I tilegg var det en overrepresentasjon av folk fra sør, som gjorde at deres synspunkter fikk i overkant stor betydning.

For det tredje har også det internasjonale samfunnet en del av skylden. Ved å insistere på en kort tidsfrist for å etablere både en ny statsstruktur og en ny grunnlov stresset man en prosess som burde tatt mye lengre tid. I tillegg stilte man ikke opp med økonomisk støtte til den jemenittiske staten Hadi overtok, noe som førte til at han som ny president ikke hadde noe handlingsrom til å forsøke å bygge en bærekraftig samlende stat.

Hovedpoenget til Lackner er allikevel at de store strukturelle feilstegene ikke er hovedgrunnene til kaoset vi opplever nå. Enkeltpersoner og enkeltinteresser har like stor skyld i kaoset Jemen befinner seg i.

Det å tillate at Ali Abdullah Saleh fikk beholde sin posisjon som leder for Jemens største parti GPC var et stort feilsteg. Man skulle gjort mer for å marginalisere han og hans innflytelse over sikkerhetsapparatet og militæret. Spesielt siden GPC fikk 50 % av setene i den nasjonale samlingsregjeringen, noe som førte til at de kunne blokkere alle forslag som allierte av Saleh var uenige i. Det førte til en handlingslammet og ekstrem korrupt regjering som kun tjente partimedlemmene selv og ikke landet. Mye av grunnen til houthinenes inntog i Sanaa i 2014 var nettopp i protest mot denne samlingsregjeringen som kun melket sine egen kake.

Viktigst av alt i følge Lackner er allikevel enkeltperson i den politiske ledelsen i Jemen, på alle sider, som gjennom flere år har ofret sin egen befolkning for å tjene sine egne interesser, og dermed satt hele landet i kaos for å tjene seg selv.

The prime culprits are the members of the Yemeni political elite (of all hues) who prefer to see the destruction of the country rather than find workable solutions, and who manifest complete contempt for the lives and living conditions of the majority of the country’s population.
— Helen Lackner

Etterpåklokskap

I april 2011 stod flere hundre tusen og demonstrerte mot en korrupt og autorativ president flere steder i Jemen. I april 2016 er det den samme makteliten som styrte landet under den arabiske våren som har kjørt landet inn i kaos og borgerkrig, mye for å bevare sine egne posisjoner og sin egen makt. Ved i tillegg introdusere en regional maktspiller som Saudi-Arabia, og da også åpne lokket med sekterianisme som Jemen har vært spart for tidligere, så er det dessverre ikke så rart at man har gått fra håp til fortvilelse på fem år.

Håpet om fred ligger på bordet 18. april i Kuwait. Vi er dessverre pessimister når det er de samme aktørene som har kjørt Jemen i grøften som skal forhandle denne gangen også.

Jemen: Hvem bryr seg egentlig om hungersnød og humanitære kriser?

FN rapporterer nå om faren for hungersnød i Jemen og at 21 millioner mennesker (10 millioner barn) har behov for humanitær bistand, altså cirka det samme som hele Australias befolkning. For Jemen er det uhyre viktig at krigshandlinger opphører og at noen kan stille opp å "hjelpe dem i nærområdene". Dessverre er verdensamfunnets løsning å lukke øynene og håpe det går over.

Foto: AFP

Foto: AFP

I snart 6 måneder har krigen mellom houthiallierte og saudiallierte rast i Jemen. 20 av 22 provinser har opplevd kamphandlinger og tilnærmet hele landet er rammet av krigen. Begge parter bryter internasjonale lover og humanitær rett i et forsøk på å vinne kontroll over landområder og det er som alltid sivile som blir rammet. Jemen, som i mange år har vært det fattgste landet i den arabiske verden, opplever nå en krise som er større enn noen gang. En krise det virker som verdenssamfunnet ikke bryr seg om (siden disse flyktningene ikke banker på den europeiske dør). Som lederen for det Internasjonale Røde Kors uttalte nylig:

Yemen after five months looks like Syria after five years
— IRC

Hva har skjedd?

Kampene mellom houthiene og saudiallierte styrker har fortsatt for full styrke. I krigens første måneder hadde houthigrupperingene overtaket og erobret landområder helt ned til Aden på sørkysten. I løpet av de siste månedene har houthiene blitt presset tilbake, noe som har ført til harde kamper i Aden, Ibb og ikke minst Taiz. En forenklet figur over hvem som kontrollerer hvilke landområder i Jemen kan du se i figuren.

Jemen er, og har alltid vært, helt avghengig av å importere matvarer og før krigen ble inntil 90% av matvarene importert. Krigsutbruddet har ført til at begge parter blokkerer innførsel av varer i provinser den andre part kontrollere i strid med internasjonal humantiær lov. Amnesty har skrevet en utfyllende rapport hvor de har dokumenter menneskerettighetsbrudd på begge sider i konflikten. Hele rapporten kan du lese her. Det er alvorlige punkt Amnesty setter fokus på:

The conflict has been raging in 20 out of the country’s 22 governorates and has killed close to 4,000 people, half of them civilians including hundreds of children, and displaced over one million since 25 March 2015.

The parties to the conflict have hindered the delivery of humanitarian aid to areas controlled by their opponents, causing a sharp deterioration in the humanitarian situation.

Prior to the conflict, 60% of Yemen’s population required some kind of assistance to meet their basic needs, whether it was food, water, healthcare or shelters. As it stands now, 80% – or 4 in 5 Yemenis - need some form of humanitarian assistance, prompting UN agencies to declare a Level 3 (most severe) emergency response for Yemen.

Damage to power stations and electricity networks have left parts of Aden and Ta’iz without electricity for prolonged periods, disrupting vital services such as water supply and health care, and impacting every aspect of life for the civilian population. Without electricity or fuel, even bakeries had to close and already scarce food was wasted because it could not be refrigerated.
— Amnesty International

Hva er konsekvensene?

Det er nesten ufattlig, men 21 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse. Det er utrolig (og skremmende) nok til og med flere enn i Syria. I følge Redd Barna mangler over 15 millioner mennesker adgang til helsetjenester, en økning på hele 40 % bare siden mars i år.

Det er sivile som blir rammet og ikke minst barna. 1,8 millioner barn står i fare for å blir underernært i en eller annen form, en økning på 1 million på et år. En halv million av disse står i fare for akutt underernæring og står i fare for å sulte.

Minst 4000 mennesker er drept og over en million mennesker er blitt internt fordrevne flyktninger i eget land. 398 av de drepte er barn og over 600 barn er skadet i krigshandlingene. For å si det med klarere ord:

Siden krigen startet har tre barn gjennomsnittlig blitt drept og fem skadet hver eneste dag.

I følge Huffington Post har 400 skoler blitt skadet siden krigen startet, nærmere 100 har blitt helt ødelagt. 3600 skoler har blitt stengt landet rundt, noe som gjør at flere millioner barn står uten utdanningsmuligheter eller fremtidshåp. Skolene brukes som tilfluktssted for flyktninger, men også av partene i krigen til å lagre utstyr eller som baser.

For noen dager side ble havnen i Hodeidah bombet, en havn som har vært en av få inngangsporter for humantitær bistand. Begge parter i konflikten blokkerer leveranser til områder kontrollert av den andre part, noe som fører til at Jemen er tilnærmet hermetisk lukket for importvarer. Landet mangler medisiner, mat, vann, elektrisitet og andre primærvarer. Redd Barna rapporterer om at det største sykehuset (Al Sabeen) i Sanaa står i fare for å stenge om få dager grunnet blokkaden fra saudiarabiske allierte.

Al Sabeen’s Deputy Manager, Halel Al Bahri, said the hospital had entirely run out of IV fluid, anesthetic, blood transfusion tests, Valium to treat seizures and ready-prepared therapeutic food for severely malnourished children.

Even more worryingly, they only have enough black market fuel to run the electricity generators for another two days. Should they be forced to close hundreds of children currently admitted will stop receiving treatment.
— Save the Children

Hvem bryr seg egentlig

UNICEF og FN sier at de kun har fått inn rundt 15 % av midlene de trenger for å kunne drive akutt humanitær assistanse i landet. I tillegg er det tilnærmet umulig å få fraktet inn varer, siden alle innfartsårer (båt, fly, veitransport) blir blokkert.

Verdenssamfunnet har tatt hendene foran øynene og håpet at krigen skulle gå raskt over. Istedenfor å presse på for en løsning på konflikten har man jobbet for små humanitære våpenhviler som lukter symbolpolitikk lang vei. I tillegg har man tilsynelatende akseptert at houthiene ikke er en del av løsningen, noe som har ført til at de ikke ser andre løsninger enn å kjempe seg til innflytelse.

Jemen sin georgrafiske posisjon er trolig det som gjør den humanitære situasjonen så lite kjent. For den kommer ikke krypende mot oss og gjør seg synlig, den bare vokser i skjul langt der borte.Flyktningene har foreløpig ikke banket på den europeiske døren. Noen kommer seg over havet til Djibouti eller Somalia, andre prøver å komme over den saudiske grensen. De fleste sitter fast i sitt eget land uten mat, uten vann, uten medisiner, uten elektrisitet og frykter for sitt liv grunnet kamper på bakken.

I debatten hjelpe dem der eller hjelpe dem her, så er svaret egentlig ganske enkelt. Hjelp dem! Punktum.

Ellers er ikke syriakrisen den største flyktningekatastrofen i 2016. Det er bare trist og skremmende.