Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Tag: ambassadør Althagafi

Presseklipp: Besøk i Ekko på NRK P2

Hva skjer i Saudi-Arabia om dagen? Hva betyr det for landet at kvinner nå får lov å kjøre bil? Er Saudi-Arabia på vei mot å bli mer liberale eller tvert imot mer autoritære? Og hva tenker den saudiske ambassadøren i Norge om utviklingen i sitt eget land? Den arabiske halvøy har bidratt for å forsøke å svare på disse spørsmålene på både radio og i avis.

ekko.png

Den 14 oktober hadde det utmerkede programmet EKKO i NRK P2 satt av en halvtime for å forsøke finne ut hva som skjer i Saudi-Arabia om dagen, da med spesielt fokus på at kvinner nå får lov til å kjøre bil. Programmet inviterte seniorrådgiver i Amnesty Internation Ina Tin, gjesteforsker ved CIMS (UiO) og tidligere diplomat Torgeir Fjærtoft og redaktør i Den Arabiske Halvøy Reier M. Schoder for å diskutere utviklingen i landet. Temaene spant fra kvinners rettigheter til økonomi, menneskerettigheter og hva Norge kan gjøre for å endre utviklingen i landet. Sendingen kan du høre på nett eller ved å laste ned podcast.

Hør sendingen på nett her

Last ned episdoden som podcast.

Ambassadøren på gløtt

Aftenposten Helg hadde den 14 oktober et portrettintervju med den saudiske ambassadøren til Norge, Esam Abid Al Thagafi. Al Thagafi har flere ganger skapt kontroverser i norsk offentlighet ved å hevde at Saudi-Arabia er et annet type samfunn enn for eksempel Norge, og dermed kan være underlagt andre type regler. Det viste seg blant annet i kronikken Vi er ikke ekstremister som vi i Den Arabiske Halvøy så oss forpliktet til å svare på, i tilsvaret Dilemmaet Saudi-Arabia.

Portrettintevjuet er inne på mange av punktene norsk offentlighet har kritisert saudiske myndigheter for, og ambassadøren har nok ikke like gode svar på alt. I forkant av intervjuet har Den Arabiske Halvøy vært i dialog med journalist Bjørn Egil Halvorsen for å bidra inn med temaer, informasjon, bakgrunnskunnskaper og spørsmål som intervjuet er bygget rundt. Vi håper det endelige intervjuet er lesverdig.

Les portrettintervjuet "Ambassadøren på gløtt" her.

Intervju i Dagbladet

Dagbladet har i en tid jobbet med en sak om den nye kronprinsen i Saudi-Arabia Mohammed bin Salman og motivene bak alle de "nye" prosjektene Saudi-Arabia har satt igang. Vi har uttalt oss i den forbindelse og påpekt at det trolig er økonomi som er incentivet for mye av endringene. Et liberalt Saudi-Arabia får man ikke sett med det første.

Les hele saken fra Dagbladet her

Oppdatering 18 oktober

Besøk i podcasten Jordsmonn

Den Arabiske Halvøy og vår redaktør Reier ble invitert til den meget gode podcasten Jordsmonn for å prate om Saudi-Arabia. Jordsmonn sin ide er å invitere folk med kunnskap om ulike temaer, med et utgangspunkt at programlederene ikke kan noe om temaet. Du finner podcasten der du laster ned dine podcaster.

Kommentar: Saudi-Arabia på propagandatur til Norge

En dagstur av general Ahmad Asiri til Norge skulle sørge for full støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Det ble en pinlig forestilling på så mange måter.

Invitasjon fra den saudiske ambassaden i Norge

Invitasjon fra den saudiske ambassaden i Norge

Invitasjonen ovenfor ble sendt ut fra den saudiske ambassaden i Norge til en god del fremtredende akademikere, journalister og andre personer i forkant av "informasjonsmøtet" hvor general Asiri skulle delta. Reaksjonene lot ikke vente på seg, verken på sosiale medier eller i debattspaltene. I VG tok blant annet Linda Noor og Andreas Halse (m.fl.) til orde for at Litteraturhuset burde tenkt to ganger før de gav ambassaden en arena til å propagandere. Selv om Litteraturhuset nok burde tenkt på hvordan det kan svekke deres omdømme å bli assosiert med en slik hendelse, bør størsteparten av kritikken uansett rettes mot ambassaden.

For å delta på arrangementet krevde ambassaden påmelding og dokumentasjon på pressetilhørighet/legitimasjon (noe man kan tolke som et ønske om å ha oversikt over hvem som var til stede og kunne spore hva som ble skrevet). Den Arabiske Halvøy valgte av den grunn ikke å delta.

Etter hva som blir fortalt om arrangementet ble det i stor grad holdt et foredrag om hva Saudi-Arabia gjør for å beskytte befolkningen i Jemen, og at tilnærmet alle problemer i landet skyldes houthiene. I etterkant av arrangementet fikk mediene "adgang" til å intervjue generalen, noe blant annet VGs Amund Bakke Foss gjorde. I reportasjen avviser Asiri at bilder av skadde barn er fra Jemen og bestrider verifisert informasjon fra internasjonale organisasjoner som Amnesty, Redd Barna og HRW.

Avslutningsvis dukket Asiri opp i NRK Urix hvor han igjen forsøker å forsvare Saudi-Arabia sin krigføring i Jemen. Det er mye som provoserer i intervjuet, men en ting må trekkes frem. Asiri sin forståelse av hva fakta er.

Både Amnesty, HRW og Redd Barna har dokumentert brudd på regler i krig, på overgrep mot sivile og at bombeangrep har rammet sivile mål. Asiri avviser dette som fabrikasjoner, på det ene grunnlaget at dokumentasjonen er blitt innhetet utenfor den saudiske koallisjonens kontroll. Det saudiske regimet mener på alvor at for å kunne uttale seg om fakta på bakken må man være under beskyttelse av den saudiske koallisjon, alt annet er fabrikasjoner. Det at uavhengige organisasjoner totalt vil ødlegge sin uavhengighet (og selv bli et mål for motparten i krigshandlinger) ved å underlegge seg et slikt regime ignoreres. Det er bare synd at det ikke er tid i intervjuet til å konfrontere Asiri på dette punktet.

Hele URIX sin sending om Jemen kan du se her

Provoserende og kontraproduktiv

Det er ingen tvil om at houthiopprørerne og alliansen med tidligere president Saleh har satt den jemmenistiske befolkningen i en stor krise. Houthiene bruker barnesoldater og søker tilflukt blant sivile i sin kamp mot den saudiarabiske koallisjonen. Det bryter daglig regler for krig og de terroriserer deler av sivilbefolkningen. Det er ingen helter i denne krigen.

Det er derfor helt legitimt, også etter internasjonal rett, å støtte en legitim regjering som blir utsatt for et kupp slik Saudi-Arabia har gjort i Jemen. Det store problemet oppstår når Saudi-Arabia benytter seg av samme lovstridige metoder som de sier at de kjemper i mot.

Vi har tidligere skrevet en lengre kommentar om Saudi-Arabia og påståtte folkerettsbrudd. Her argumenterte vi for at krigen i Jemen i seg selv ikke er problemet, problemet oppstår når en part helt bevisst går inn for å bryte regler for krig i et forsøk på å stanse en opprørsgruppe. Det må få konsekvenser ellers vil regler for krig være verdt ingenting. Det er nettopp dette organisasjoner som Leger Uten Grenser argumenterer for i sine uttalelser om krigen i Jemen. Når Saudi-Arabia i tillegg blokkerer FN til å foreta undersøkelser av påståtte regelbrudd, og avviser alle bevis som ikke er innhetet i samarbeid med dem, da har argumentet om at de ønsker å hjelpe sivile mistet all sin legitimitet.

Å skyte seg i foten

Propagandaturen til Oslo og ressursene Saudi-Arabia bruker på å overbevise verden om at de er den "gode" i denne krigen er nesten komisk. For Saudi-Arabia hadde i utgangspunktet et godt utgangspunkt. En milits, støttet av en avsatt president i et folkelig opprør, tok over makten i nabolandet med makt. Om Saudi-Arabia hadde gått inn for å forsvare befolkningen i Jemen, ved å følge regler i krig, ved å ikke bombe sivile, sykehus, gravferder og skoler og ved å ikke blokkere humanitær hjelp så ville de vunnet opinionen. De kunne skapt seg et bedre rykte i vesten, de kunne skapt en plattform for å bygge opp Jemen sammen med befolkningen og de kunne skapt et klima internasjonalt som gjorde det tilnærmet umulig for houthiene å fortsette kampen. Hva gjorde de i stedet? Det totalt motsatte!

Krigen i Jemen har skapt en humanitær krise, mye grunnet Saudi-Arabias krigføring. Det har skapt økende sympati for houthiene innad i Jemen og svekket president Hadi. Til og med mange av dem som kjemper mot houthiene, er like negative til Saudi-Arabia. Krigen er blitt en hengemyr som Saudi-Arabia ikke kommer seg ut i fra og sivilbefolkningen de skulle "hjelpe" har fått kjenne hva den hjelpen innebærer på kroppen i snart to år!

Saudi-Arabia har skutt seg selv i foten istedenfor å hjelpe Jemen med å komme seg på beina. Istedenfor å innrømme nederlaget drar Asiri til Norge for å fortelle alle som kan se at blodet renner at vi ikke må stole på våre egne øyne. De eneste øynene vi kan stole på er Asiris egne øyner og hans tolkning av det han ser, i følge han selv. I mellomtiden betaler sivilbefolkningen i Jemen prisen for at Asiris øyne ikke greier å skille mellom fiksjon og fakta.