Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Tag: Selvforsvar

«Women-empowerment» på Den arabiske halvøy: Kvinner og selvforsvarstrening i Oman

Dette er et lite bidrag til det såkalte «womenempowerment», et populært begrep på Den arabiske halvøy. Spesielt etter at kvinner i Saudi-Arabia får lov til å kjøre bil og praktisere yoga, dog i en moderat versjon. Kvinner i Oman har kjørt bil i flere tiår og nå har noen av dem også begynt å trene selvforsvar. Dette er helt nytt i Oman og kvinner lærer nå hvordan de kan forsvare seg på egenhånd uavhengig av en mann

Øving på å få angriper på bakken. Foto: Steven Bartle, Fitness Manager, UFC gym, Muskat.

Øving på å få angriper på bakken. Foto: Steven Bartle, Fitness Manager, UFC gym, Muskat.

Høsten 2018 opprettet UFC Gym Muskat selvforsvarskurs for kvinner og et kurs for jenter i 8.klasse ved the Sultan`s School, en privatskole sponset av Sultan Qaboos, som en del av deres gymnastikkundervisning. Treningene blir holdt av Risto Dimitrov, profesjonell MMA (Mixed Martial Arts) utøver fra Makedonia og assistert av undertegnede. Det er ingen kultur i Oman for at kvinner utøver selvforsvar eller kampsport. Derfor er det er svært gledelig at the Sultan`s School ønsker å holde kurs for sine elever som første skole i Oman.

Kvinner i Oman

Kvinner i Oman er tydelige i samfunnet, de innehar høye posisjoner og de fleste har arbeid utenfor hjemmet. Siden Sultan Qaboos overtok makten i 1970 har han oppfordret kvinner til å komme seg ut av hjemmet for å bidra på lik linje med menn i samfunnet. I et av de få intervjuene han har gitt, uttalte han at det er bra kvinner konkurrerer med menn «Let men feel the heat» (Miller.J 1997, «Creating Modern Oman). Han har også opprettet en egen kvinnedag, 17.oktober. Dagen feires blant annet med en konsert i the Royal Opera House i Muskat. Her spiller the Royal Symphony Orchestra der halvparten av musikerne er kvinner. Initiativet om likhet for kvinner og menn har kommet ovenfra i Oman, fra Qaboos selv. I dag er det stort sett lagt til rette for lovmessig likhet for kvinner og menn.

For å forstå utviklingsprosessen på Den arabiske halvøy er det viktig å se på hvilken rolle kvinner har i den. Ved å se på hva de gjør og hvorfor de gjør det, kan vi se nye tendenser i samfunnet. Ikke minst er kvinner knyttet til den positive utviklingen på halvøya. De senere årene har trening blitt populært for omanske kvinner, spesielt for karrierekvinner som foretrekker en tidlig økt før dagens arbeidsdag. I Kuwait er det også selvforsvarstrening for kvinner. I forbindelse med United Nations kampanje i november 2018, #HearMeToo, for å stoppe vold mot jenter og kvinner, ble det i Kuwait City arrangert en uke med selvforsvarstrening og workshop for å sette søkelyset på vold mot kvinner. I Muskat ble det arrangert en workshop i forbindelse med kampanjen, ved UFC Gym, for å spre oppmerksomhet om et tabubelagt tema. I 2017 ble det rapportert 90 saker om vold og trusler mot kvinner i Oman ifølge Ministry of Social Development. I tillegg kommer de sakene som ikke blir rapportert. Det samme ministeriet opprettet en døgnåpen telefon der man kan rapportere om vold og overgrep.

Fra UFC Gym's #HearMeToo kampanje, november 2018. Foto: Steven Bartle.

Fra UFC Gym's #HearMeToo kampanje, november 2018. Foto: Steven Bartle.

Selvforsvarstrening

Ved selvforsvarstrening øver man på å forsvare seg mot et fysisk angrep. Det øves også på disiplin, drilling, grensesetting, styrking av selvbildet og hvordan ta vare på seg selv. Jentene i 8.klasse ved the Sultan`s School forteller at guttene føler seg litt usikre på seg selv siden jentene nå har lært å forsvare seg. For «Aisha» har treningen gjort at hun har mer tro på seg selv og at hun tør å si fra til sine eldre brødre når de plager henne. «Hanan» forteller at familie og venner synes det er bra jentene lærer å forsvare seg og de støtter henne. Samtlige av jentene forteller at de har blitt mer oppmerksom på omgivelsene og at de fått styrket selvbildet.

«Leyla» oppdaget at med treningen kan hun også bruke det hun lærer utenfor treningen i det daglige, spesielt det mentale. «Jeg kan bruke tankesettet vi lærer for eksempel i skolen, det har gjort meg mer målrettet

Jenter fra 8.klasse øver på å forsvare seg fra kveling. Foto: Steven Bartle

Jenter fra 8.klasse øver på å forsvare seg fra kveling. Foto: Steven Bartle

For andre er treningen et sted der de kan styrke eget selvbilde og se at det er mulig å gjøre noe i en vanskelig situasjon. Ikke minst er det frihet å vite at de kan gjøre noe uten en mann. Mange er oppdratt med at de trenger mannlige slektninger til å passe på når en ferdes ute. I følge «Aira» er hun mye oppmerksom på omgivelsene og hun har sluttet å gå med nesen ned i telefonen når hun er ut ute. «Jeg tar mer ansvar nå for egen sikkerhet», forteller hun.

«Womenempowerment» - et positivt innslag i myldret av dårlige nyheter.

«Womenempowerment» på Den arabiske halvøy er stadig i bevegelse, kvinner kommer frem på ulike arenaer. De er designere, filmmakere, brannmenn (Saudi Arabia), de kjører motorsykler (også i Saudi Arabia), i Oman har det blitt tillatt med kvinnelige drosjesjåfører, i Dubai er det kvinnelige drosjesjåfører med rosa hijab, og nå også selvforsvarstrening i Kuwait og Oman.

Hvis en skal se på positive utviklingstrekk i regionen siden Den arabiske våren i 2011, er kvinner og deres inntreden i ulike arenaer, kanskje et av de få områdene det har vært fremgang i. De vil forhåpentligvis bli mer og mer synlig i de kommende årene.

Skrevet av Kjersti S. Macdonald Aursnes.

Kjersti har en mastergrad i Midtøsten og Nord-Afrika-Studier, UiO. Hun bor fortiden i Oman og har tidligere gjort feltarbeid der for sin mastergrad. Hun behersker arabisk veldig godt.