Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Tag: NRK URIX

Presseklipp: Angrepet på oljefasiliteter i Saudi-Arabia

Angrepet på oljefasiliteter i Abqaiq i Saudi-Arabia har ført til reaksjoner i hele verden. Hvem stod egentlig bak, hva kan dette bety for regionen og hva kan være de fremtidige konsekvensene? Vi deltok på NRK URIX mandag 16 september for å diskutere nettopp dette.

Foto: Digital Globe / CBS

Foto: Digital Globe / CBS

Hva har skjedd?

Natt til lørdag (14 september) ble flere oljefasiliteter i Abqaiq (raffinieri, oljefelt) angrepet av droner og/eller missiler. Houthiopprørerne var tidlig ute og tok på seg skylden for angrepet, mens USA fort pekte på Iran. Saudi-Arabia hevdet det var iranske våpen som angrep deres infrastruktur, men har foreløpig vært tilbakeholden med å peke fingeren direkte på Iran.

Mandag 16 September deltok vi i NRK URIX hvor vi diskuterte både hvem som kan ha stått bak og hva dette kan bety for regionen fremover.

Se sendingen her

For de interesserte er det allerede publisert mye interessant lesestoff om ulike aspekter ved angrepet.

Hva har skjedd og hva kan dette bety for regionen og verdenssamfunnet?

Flere gode artikler er publisert om dette temaet. The Soufan Center (startet av tidligere FBI agent Ali Soufan som avslørte Al Qaida i Jemen) publiserte denne oversikten

Intelbfrief: Houthies Drone Attach Targets Major Saudi Oil Facility.

Karen Young, en av de mest renormert forskerne på Saudi-Arabia skrev denne gode artikkelen i Al-Monitor hvor hun fremhevet dilemmaet USA nå er i om hvordan de skal forholde seg til et slikt angrep.

Saudi oil facility attack challenges Washington's regional commitment

Center for International and Strategic Studies (CSIS) publiserte en lengre analyse av de strategiske implikasjonene rundt angrepet i Abqaiq og hva det betyr for regionen

The Strategic Implications of the Strikes on Saudi Arabia

Hvordan kunne sårbare oljeinstallasjoner bli angrepet så enkelt?

Et av de mer interessante spørsmålene de siste dagene har vært hvordan slik viktig infrastruktur for både Saudi-Arabia og hele verdensøkonomien kan bli rammet så enkelt. I en artikkel i Bloomberg diskuteres nettopp dette og det stilles spørsmål ved både forsvarsevnen til Saudi-Arabia og om de har riktig type utstyr til å avverge slike angrep fra droner og missiler fra luften.

Saudi Wealth and Weaponry Still Can’t Guarantee Oil’s Protection

Et interessant aspekt i denne diskusjonen som mange analytikere har glemt, eller ikke er klar over, er hvordan saudiske sikkerhetsstyrker er organisert og spesielt hvem som har ansvar for å beskytte oljefelt, raffinerier og viktig infrastruktur knyttet til saudisk oljeproduksjon. Politisk analytiker Becca Wasser peker nettopp på dette i en hyppig sitert twittertråd, som også oppklarer litt hvorfor anleggene i Abqaiq kunne bli angrepet så enkelt fra luften.

Hvilke type våpen ble egentlig brukt?

Til slutt har det også blitt spekulert i hvilke type våpen som er brukt og hvilke type våpen houthiene har tilgjengelige. Et ekspertpanel oppnevnt av FNs sikkerhetsråd konkluderer og dokumenterer at Houthiene har tilgang på droner som kan fly hele veien fra Jemen til Abqaiq.

utsnitt rapport.png

Hele rapporten kan leses her for de interesserte

Bloggen The Aviationist har skrevet en lengre artikkel om droner og hvordan angrepet i Saudi-Arabia endrer krigføringen og strategien rundt dette.

Everything We Know About The Drone Attacks On Two Saudi Aramco Oil Facilities Yesterday

Nettstedet Arms Control Wonk har en meget god og detaljert artikkel om missiler, og da rundt vrak som er funnet i den saudiske ørkenen etter angrepet. Kan angrepet være gjort ved hjelp av iranske missiler eller missiler fra Jemen redesignet fra det iranske utgangspunktet. Og kan disse missilene rekke Abqaiq i det hele tatt? Alt dette blir besvart i denne meget interessante artikkelen

Meet the Quds 1

Oppsummering

Foreløpig vet ikke sikkert hvem som stod bak eller hva som har skjedd. Vi vil følge utviklingen fremover og det er bare å ta kontakt eller skrive til oss om det er momenter dere ønsker vi skal belyse.

Kommentar: Saudi-Arabia på propagandatur til Norge

En dagstur av general Ahmad Asiri til Norge skulle sørge for full støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Det ble en pinlig forestilling på så mange måter.

Invitasjon fra den saudiske ambassaden i Norge

Invitasjon fra den saudiske ambassaden i Norge

Invitasjonen ovenfor ble sendt ut fra den saudiske ambassaden i Norge til en god del fremtredende akademikere, journalister og andre personer i forkant av "informasjonsmøtet" hvor general Asiri skulle delta. Reaksjonene lot ikke vente på seg, verken på sosiale medier eller i debattspaltene. I VG tok blant annet Linda Noor og Andreas Halse (m.fl.) til orde for at Litteraturhuset burde tenkt to ganger før de gav ambassaden en arena til å propagandere. Selv om Litteraturhuset nok burde tenkt på hvordan det kan svekke deres omdømme å bli assosiert med en slik hendelse, bør størsteparten av kritikken uansett rettes mot ambassaden.

For å delta på arrangementet krevde ambassaden påmelding og dokumentasjon på pressetilhørighet/legitimasjon (noe man kan tolke som et ønske om å ha oversikt over hvem som var til stede og kunne spore hva som ble skrevet). Den Arabiske Halvøy valgte av den grunn ikke å delta.

Etter hva som blir fortalt om arrangementet ble det i stor grad holdt et foredrag om hva Saudi-Arabia gjør for å beskytte befolkningen i Jemen, og at tilnærmet alle problemer i landet skyldes houthiene. I etterkant av arrangementet fikk mediene "adgang" til å intervjue generalen, noe blant annet VGs Amund Bakke Foss gjorde. I reportasjen avviser Asiri at bilder av skadde barn er fra Jemen og bestrider verifisert informasjon fra internasjonale organisasjoner som Amnesty, Redd Barna og HRW.

Avslutningsvis dukket Asiri opp i NRK Urix hvor han igjen forsøker å forsvare Saudi-Arabia sin krigføring i Jemen. Det er mye som provoserer i intervjuet, men en ting må trekkes frem. Asiri sin forståelse av hva fakta er.

Både Amnesty, HRW og Redd Barna har dokumentert brudd på regler i krig, på overgrep mot sivile og at bombeangrep har rammet sivile mål. Asiri avviser dette som fabrikasjoner, på det ene grunnlaget at dokumentasjonen er blitt innhetet utenfor den saudiske koallisjonens kontroll. Det saudiske regimet mener på alvor at for å kunne uttale seg om fakta på bakken må man være under beskyttelse av den saudiske koallisjon, alt annet er fabrikasjoner. Det at uavhengige organisasjoner totalt vil ødlegge sin uavhengighet (og selv bli et mål for motparten i krigshandlinger) ved å underlegge seg et slikt regime ignoreres. Det er bare synd at det ikke er tid i intervjuet til å konfrontere Asiri på dette punktet.

Hele URIX sin sending om Jemen kan du se her

Provoserende og kontraproduktiv

Det er ingen tvil om at houthiopprørerne og alliansen med tidligere president Saleh har satt den jemmenistiske befolkningen i en stor krise. Houthiene bruker barnesoldater og søker tilflukt blant sivile i sin kamp mot den saudiarabiske koallisjonen. Det bryter daglig regler for krig og de terroriserer deler av sivilbefolkningen. Det er ingen helter i denne krigen.

Det er derfor helt legitimt, også etter internasjonal rett, å støtte en legitim regjering som blir utsatt for et kupp slik Saudi-Arabia har gjort i Jemen. Det store problemet oppstår når Saudi-Arabia benytter seg av samme lovstridige metoder som de sier at de kjemper i mot.

Vi har tidligere skrevet en lengre kommentar om Saudi-Arabia og påståtte folkerettsbrudd. Her argumenterte vi for at krigen i Jemen i seg selv ikke er problemet, problemet oppstår når en part helt bevisst går inn for å bryte regler for krig i et forsøk på å stanse en opprørsgruppe. Det må få konsekvenser ellers vil regler for krig være verdt ingenting. Det er nettopp dette organisasjoner som Leger Uten Grenser argumenterer for i sine uttalelser om krigen i Jemen. Når Saudi-Arabia i tillegg blokkerer FN til å foreta undersøkelser av påståtte regelbrudd, og avviser alle bevis som ikke er innhetet i samarbeid med dem, da har argumentet om at de ønsker å hjelpe sivile mistet all sin legitimitet.

Å skyte seg i foten

Propagandaturen til Oslo og ressursene Saudi-Arabia bruker på å overbevise verden om at de er den "gode" i denne krigen er nesten komisk. For Saudi-Arabia hadde i utgangspunktet et godt utgangspunkt. En milits, støttet av en avsatt president i et folkelig opprør, tok over makten i nabolandet med makt. Om Saudi-Arabia hadde gått inn for å forsvare befolkningen i Jemen, ved å følge regler i krig, ved å ikke bombe sivile, sykehus, gravferder og skoler og ved å ikke blokkere humanitær hjelp så ville de vunnet opinionen. De kunne skapt seg et bedre rykte i vesten, de kunne skapt en plattform for å bygge opp Jemen sammen med befolkningen og de kunne skapt et klima internasjonalt som gjorde det tilnærmet umulig for houthiene å fortsette kampen. Hva gjorde de i stedet? Det totalt motsatte!

Krigen i Jemen har skapt en humanitær krise, mye grunnet Saudi-Arabias krigføring. Det har skapt økende sympati for houthiene innad i Jemen og svekket president Hadi. Til og med mange av dem som kjemper mot houthiene, er like negative til Saudi-Arabia. Krigen er blitt en hengemyr som Saudi-Arabia ikke kommer seg ut i fra og sivilbefolkningen de skulle "hjelpe" har fått kjenne hva den hjelpen innebærer på kroppen i snart to år!

Saudi-Arabia har skutt seg selv i foten istedenfor å hjelpe Jemen med å komme seg på beina. Istedenfor å innrømme nederlaget drar Asiri til Norge for å fortelle alle som kan se at blodet renner at vi ikke må stole på våre egne øyne. De eneste øynene vi kan stole på er Asiris egne øyner og hans tolkning av det han ser, i følge han selv. I mellomtiden betaler sivilbefolkningen i Jemen prisen for at Asiris øyne ikke greier å skille mellom fiksjon og fakta.