Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Tag: Houthi

Jemen: Hvem bryr seg egentlig om hungersnød og humanitære kriser?

FN rapporterer nå om faren for hungersnød i Jemen og at 21 millioner mennesker (10 millioner barn) har behov for humanitær bistand, altså cirka det samme som hele Australias befolkning. For Jemen er det uhyre viktig at krigshandlinger opphører og at noen kan stille opp å "hjelpe dem i nærområdene". Dessverre er verdensamfunnets løsning å lukke øynene og håpe det går over.

Foto: AFP

Foto: AFP

I snart 6 måneder har krigen mellom houthiallierte og saudiallierte rast i Jemen. 20 av 22 provinser har opplevd kamphandlinger og tilnærmet hele landet er rammet av krigen. Begge parter bryter internasjonale lover og humanitær rett i et forsøk på å vinne kontroll over landområder og det er som alltid sivile som blir rammet. Jemen, som i mange år har vært det fattgste landet i den arabiske verden, opplever nå en krise som er større enn noen gang. En krise det virker som verdenssamfunnet ikke bryr seg om (siden disse flyktningene ikke banker på den europeiske dør). Som lederen for det Internasjonale Røde Kors uttalte nylig:

Yemen after five months looks like Syria after five years
— IRC

Hva har skjedd?

Kampene mellom houthiene og saudiallierte styrker har fortsatt for full styrke. I krigens første måneder hadde houthigrupperingene overtaket og erobret landområder helt ned til Aden på sørkysten. I løpet av de siste månedene har houthiene blitt presset tilbake, noe som har ført til harde kamper i Aden, Ibb og ikke minst Taiz. En forenklet figur over hvem som kontrollerer hvilke landområder i Jemen kan du se i figuren.

Jemen er, og har alltid vært, helt avghengig av å importere matvarer og før krigen ble inntil 90% av matvarene importert. Krigsutbruddet har ført til at begge parter blokkerer innførsel av varer i provinser den andre part kontrollere i strid med internasjonal humantiær lov. Amnesty har skrevet en utfyllende rapport hvor de har dokumenter menneskerettighetsbrudd på begge sider i konflikten. Hele rapporten kan du lese her. Det er alvorlige punkt Amnesty setter fokus på:

The conflict has been raging in 20 out of the country’s 22 governorates and has killed close to 4,000 people, half of them civilians including hundreds of children, and displaced over one million since 25 March 2015.

The parties to the conflict have hindered the delivery of humanitarian aid to areas controlled by their opponents, causing a sharp deterioration in the humanitarian situation.

Prior to the conflict, 60% of Yemen’s population required some kind of assistance to meet their basic needs, whether it was food, water, healthcare or shelters. As it stands now, 80% – or 4 in 5 Yemenis - need some form of humanitarian assistance, prompting UN agencies to declare a Level 3 (most severe) emergency response for Yemen.

Damage to power stations and electricity networks have left parts of Aden and Ta’iz without electricity for prolonged periods, disrupting vital services such as water supply and health care, and impacting every aspect of life for the civilian population. Without electricity or fuel, even bakeries had to close and already scarce food was wasted because it could not be refrigerated.
— Amnesty International

Hva er konsekvensene?

Det er nesten ufattlig, men 21 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse. Det er utrolig (og skremmende) nok til og med flere enn i Syria. I følge Redd Barna mangler over 15 millioner mennesker adgang til helsetjenester, en økning på hele 40 % bare siden mars i år.

Det er sivile som blir rammet og ikke minst barna. 1,8 millioner barn står i fare for å blir underernært i en eller annen form, en økning på 1 million på et år. En halv million av disse står i fare for akutt underernæring og står i fare for å sulte.

Minst 4000 mennesker er drept og over en million mennesker er blitt internt fordrevne flyktninger i eget land. 398 av de drepte er barn og over 600 barn er skadet i krigshandlingene. For å si det med klarere ord:

Siden krigen startet har tre barn gjennomsnittlig blitt drept og fem skadet hver eneste dag.

I følge Huffington Post har 400 skoler blitt skadet siden krigen startet, nærmere 100 har blitt helt ødelagt. 3600 skoler har blitt stengt landet rundt, noe som gjør at flere millioner barn står uten utdanningsmuligheter eller fremtidshåp. Skolene brukes som tilfluktssted for flyktninger, men også av partene i krigen til å lagre utstyr eller som baser.

For noen dager side ble havnen i Hodeidah bombet, en havn som har vært en av få inngangsporter for humantitær bistand. Begge parter i konflikten blokkerer leveranser til områder kontrollert av den andre part, noe som fører til at Jemen er tilnærmet hermetisk lukket for importvarer. Landet mangler medisiner, mat, vann, elektrisitet og andre primærvarer. Redd Barna rapporterer om at det største sykehuset (Al Sabeen) i Sanaa står i fare for å stenge om få dager grunnet blokkaden fra saudiarabiske allierte.

Al Sabeen’s Deputy Manager, Halel Al Bahri, said the hospital had entirely run out of IV fluid, anesthetic, blood transfusion tests, Valium to treat seizures and ready-prepared therapeutic food for severely malnourished children.

Even more worryingly, they only have enough black market fuel to run the electricity generators for another two days. Should they be forced to close hundreds of children currently admitted will stop receiving treatment.
— Save the Children

Hvem bryr seg egentlig

UNICEF og FN sier at de kun har fått inn rundt 15 % av midlene de trenger for å kunne drive akutt humanitær assistanse i landet. I tillegg er det tilnærmet umulig å få fraktet inn varer, siden alle innfartsårer (båt, fly, veitransport) blir blokkert.

Verdenssamfunnet har tatt hendene foran øynene og håpet at krigen skulle gå raskt over. Istedenfor å presse på for en løsning på konflikten har man jobbet for små humanitære våpenhviler som lukter symbolpolitikk lang vei. I tillegg har man tilsynelatende akseptert at houthiene ikke er en del av løsningen, noe som har ført til at de ikke ser andre løsninger enn å kjempe seg til innflytelse.

Jemen sin georgrafiske posisjon er trolig det som gjør den humanitære situasjonen så lite kjent. For den kommer ikke krypende mot oss og gjør seg synlig, den bare vokser i skjul langt der borte.Flyktningene har foreløpig ikke banket på den europeiske døren. Noen kommer seg over havet til Djibouti eller Somalia, andre prøver å komme over den saudiske grensen. De fleste sitter fast i sitt eget land uten mat, uten vann, uten medisiner, uten elektrisitet og frykter for sitt liv grunnet kamper på bakken.

I debatten hjelpe dem der eller hjelpe dem her, så er svaret egentlig ganske enkelt. Hjelp dem! Punktum.

Ellers er ikke syriakrisen den største flyktningekatastrofen i 2016. Det er bare trist og skremmende.

Jemen: Hvem er Houthiene?

Hvem er Houthiene? Hvor kom de fra? Hva vil de? Og hvem er de andre brikkene i maktspillet om Jemen? Dette er spørsmål mange stiller seg, men få har klare svar på. I en helt fenomenal dokmentar fra BBC laget Safa Al-Ahmad  får man et unikt innblikk hos Houthiene og situasjonen i Jemen. Har du 45 minutter til overs så er dette obligatorisk for alle med interesse for området. 

Safa Al-Ahmad gir seeren et unikt innblikk i kompleksiteten i Jemen og hvordan ulike grupper kjemper om innflytelse og makt, og hvordan allianser endres. Det er ingen helter i konflikten. Houthiene er fæle, styresmaktene er fæle, Al Qaida og IS er fæle og stammemilitsene er fæle. Dem som må betale prisen er de sivile. Etter du har sett dokumentaren vil jeg anbefale deg å lese kommentaren av Robert Worth om "The Houthi enigma" . Worth er en av de aller fremste journalistiske ekspertene på Jemen. 

Det Ahmed og Worth poengterer er at sekterisme er et nytt problemområde i Jemen. Opprør og kamper mellom grupper har vært politsik motivert historisk sett. Derfor er det farlig å gjøre kampene i Jemen til en kamp mellom sunni og sjia, selv om det er hva både Saudi-Arabia og Iran ønsker. Dessverre ser det ut til at de regionale stormaktene har fått det slik de ønsker, for de sekteriske grensene blir trukket mer tydelig dag for dag.  

Det har vært skrevet mye om sitasjonen i Jemen de siste dagene og noe av det så bra at Den Arabiske Halvøy ikke kan gjøre det noe bedre. Ønsker du en bakgrunn på houthiene og hva som gjorde at de inntok Sanaa i september i fjor så minner vi om artiklen Houthienes revolusjon publisert her i september. Professor Knut Vikør har også skrevet en meget leseverdig bloggpost på sin blogg Shubbak, hvor han helt riktig kritiserer BT sin heller spekulative og dårlige leder og poengterer at krigen i Jemen ikke først og fremst dreier seg om religion

En annen obligatorisk artikkel er rapporten "Yemen at War" skrevet av International Crisis Group. Her får man hele bakgrunnen for konflikten og et innblikk i alle parters syn og interesser. Ønsker man både å forstå fortiden, nåtiden og eventuelle løsninger på konflikten i fremtiden så er denne sterkt å anbefale. 

Ønsker alle lesere en riktig god påske og håper konflikten i Jemen ikke blir langvarig, selv om det dessverre ser slik ut. Den Arabiske Halvøy håper å komme med en nærmere analyse av hva som nå vil kunne skje fremover i løpet av påsken om tiden strekker til.