Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Tag: Houthi

Presseklipp: Angrepet på oljefasiliteter i Saudi-Arabia

Angrepet på oljefasiliteter i Abqaiq i Saudi-Arabia har ført til reaksjoner i hele verden. Hvem stod egentlig bak, hva kan dette bety for regionen og hva kan være de fremtidige konsekvensene? Vi deltok på NRK URIX mandag 16 september for å diskutere nettopp dette.

Foto: Digital Globe / CBS

Foto: Digital Globe / CBS

Hva har skjedd?

Natt til lørdag (14 september) ble flere oljefasiliteter i Abqaiq (raffinieri, oljefelt) angrepet av droner og/eller missiler. Houthiopprørerne var tidlig ute og tok på seg skylden for angrepet, mens USA fort pekte på Iran. Saudi-Arabia hevdet det var iranske våpen som angrep deres infrastruktur, men har foreløpig vært tilbakeholden med å peke fingeren direkte på Iran.

Mandag 16 September deltok vi i NRK URIX hvor vi diskuterte både hvem som kan ha stått bak og hva dette kan bety for regionen fremover.

Se sendingen her

For de interesserte er det allerede publisert mye interessant lesestoff om ulike aspekter ved angrepet.

Hva har skjedd og hva kan dette bety for regionen og verdenssamfunnet?

Flere gode artikler er publisert om dette temaet. The Soufan Center (startet av tidligere FBI agent Ali Soufan som avslørte Al Qaida i Jemen) publiserte denne oversikten

Intelbfrief: Houthies Drone Attach Targets Major Saudi Oil Facility.

Karen Young, en av de mest renormert forskerne på Saudi-Arabia skrev denne gode artikkelen i Al-Monitor hvor hun fremhevet dilemmaet USA nå er i om hvordan de skal forholde seg til et slikt angrep.

Saudi oil facility attack challenges Washington's regional commitment

Center for International and Strategic Studies (CSIS) publiserte en lengre analyse av de strategiske implikasjonene rundt angrepet i Abqaiq og hva det betyr for regionen

The Strategic Implications of the Strikes on Saudi Arabia

Hvordan kunne sårbare oljeinstallasjoner bli angrepet så enkelt?

Et av de mer interessante spørsmålene de siste dagene har vært hvordan slik viktig infrastruktur for både Saudi-Arabia og hele verdensøkonomien kan bli rammet så enkelt. I en artikkel i Bloomberg diskuteres nettopp dette og det stilles spørsmål ved både forsvarsevnen til Saudi-Arabia og om de har riktig type utstyr til å avverge slike angrep fra droner og missiler fra luften.

Saudi Wealth and Weaponry Still Can’t Guarantee Oil’s Protection

Et interessant aspekt i denne diskusjonen som mange analytikere har glemt, eller ikke er klar over, er hvordan saudiske sikkerhetsstyrker er organisert og spesielt hvem som har ansvar for å beskytte oljefelt, raffinerier og viktig infrastruktur knyttet til saudisk oljeproduksjon. Politisk analytiker Becca Wasser peker nettopp på dette i en hyppig sitert twittertråd, som også oppklarer litt hvorfor anleggene i Abqaiq kunne bli angrepet så enkelt fra luften.

Hvilke type våpen ble egentlig brukt?

Til slutt har det også blitt spekulert i hvilke type våpen som er brukt og hvilke type våpen houthiene har tilgjengelige. Et ekspertpanel oppnevnt av FNs sikkerhetsråd konkluderer og dokumenterer at Houthiene har tilgang på droner som kan fly hele veien fra Jemen til Abqaiq.

utsnitt rapport.png

Hele rapporten kan leses her for de interesserte

Bloggen The Aviationist har skrevet en lengre artikkel om droner og hvordan angrepet i Saudi-Arabia endrer krigføringen og strategien rundt dette.

Everything We Know About The Drone Attacks On Two Saudi Aramco Oil Facilities Yesterday

Nettstedet Arms Control Wonk har en meget god og detaljert artikkel om missiler, og da rundt vrak som er funnet i den saudiske ørkenen etter angrepet. Kan angrepet være gjort ved hjelp av iranske missiler eller missiler fra Jemen redesignet fra det iranske utgangspunktet. Og kan disse missilene rekke Abqaiq i det hele tatt? Alt dette blir besvart i denne meget interessante artikkelen

Meet the Quds 1

Oppsummering

Foreløpig vet ikke sikkert hvem som stod bak eller hva som har skjedd. Vi vil følge utviklingen fremover og det er bare å ta kontakt eller skrive til oss om det er momenter dere ønsker vi skal belyse.

Jemen: Hvem bryr seg egentlig om hungersnød og humanitære kriser?

FN rapporterer nå om faren for hungersnød i Jemen og at 21 millioner mennesker (10 millioner barn) har behov for humanitær bistand, altså cirka det samme som hele Australias befolkning. For Jemen er det uhyre viktig at krigshandlinger opphører og at noen kan stille opp å "hjelpe dem i nærområdene". Dessverre er verdensamfunnets løsning å lukke øynene og håpe det går over.

Foto: AFP

Foto: AFP

I snart 6 måneder har krigen mellom houthiallierte og saudiallierte rast i Jemen. 20 av 22 provinser har opplevd kamphandlinger og tilnærmet hele landet er rammet av krigen. Begge parter bryter internasjonale lover og humanitær rett i et forsøk på å vinne kontroll over landområder og det er som alltid sivile som blir rammet. Jemen, som i mange år har vært det fattgste landet i den arabiske verden, opplever nå en krise som er større enn noen gang. En krise det virker som verdenssamfunnet ikke bryr seg om (siden disse flyktningene ikke banker på den europeiske dør). Som lederen for det Internasjonale Røde Kors uttalte nylig:

Yemen after five months looks like Syria after five years
— IRC

Hva har skjedd?

Kampene mellom houthiene og saudiallierte styrker har fortsatt for full styrke. I krigens første måneder hadde houthigrupperingene overtaket og erobret landområder helt ned til Aden på sørkysten. I løpet av de siste månedene har houthiene blitt presset tilbake, noe som har ført til harde kamper i Aden, Ibb og ikke minst Taiz. En forenklet figur over hvem som kontrollerer hvilke landområder i Jemen kan du se i figuren.

Jemen er, og har alltid vært, helt avghengig av å importere matvarer og før krigen ble inntil 90% av matvarene importert. Krigsutbruddet har ført til at begge parter blokkerer innførsel av varer i provinser den andre part kontrollere i strid med internasjonal humantiær lov. Amnesty har skrevet en utfyllende rapport hvor de har dokumenter menneskerettighetsbrudd på begge sider i konflikten. Hele rapporten kan du lese her. Det er alvorlige punkt Amnesty setter fokus på:

The conflict has been raging in 20 out of the country’s 22 governorates and has killed close to 4,000 people, half of them civilians including hundreds of children, and displaced over one million since 25 March 2015.

The parties to the conflict have hindered the delivery of humanitarian aid to areas controlled by their opponents, causing a sharp deterioration in the humanitarian situation.

Prior to the conflict, 60% of Yemen’s population required some kind of assistance to meet their basic needs, whether it was food, water, healthcare or shelters. As it stands now, 80% – or 4 in 5 Yemenis - need some form of humanitarian assistance, prompting UN agencies to declare a Level 3 (most severe) emergency response for Yemen.

Damage to power stations and electricity networks have left parts of Aden and Ta’iz without electricity for prolonged periods, disrupting vital services such as water supply and health care, and impacting every aspect of life for the civilian population. Without electricity or fuel, even bakeries had to close and already scarce food was wasted because it could not be refrigerated.
— Amnesty International

Hva er konsekvensene?

Det er nesten ufattlig, men 21 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse. Det er utrolig (og skremmende) nok til og med flere enn i Syria. I følge Redd Barna mangler over 15 millioner mennesker adgang til helsetjenester, en økning på hele 40 % bare siden mars i år.

Det er sivile som blir rammet og ikke minst barna. 1,8 millioner barn står i fare for å blir underernært i en eller annen form, en økning på 1 million på et år. En halv million av disse står i fare for akutt underernæring og står i fare for å sulte.

Minst 4000 mennesker er drept og over en million mennesker er blitt internt fordrevne flyktninger i eget land. 398 av de drepte er barn og over 600 barn er skadet i krigshandlingene. For å si det med klarere ord:

Siden krigen startet har tre barn gjennomsnittlig blitt drept og fem skadet hver eneste dag.

I følge Huffington Post har 400 skoler blitt skadet siden krigen startet, nærmere 100 har blitt helt ødelagt. 3600 skoler har blitt stengt landet rundt, noe som gjør at flere millioner barn står uten utdanningsmuligheter eller fremtidshåp. Skolene brukes som tilfluktssted for flyktninger, men også av partene i krigen til å lagre utstyr eller som baser.

For noen dager side ble havnen i Hodeidah bombet, en havn som har vært en av få inngangsporter for humantitær bistand. Begge parter i konflikten blokkerer leveranser til områder kontrollert av den andre part, noe som fører til at Jemen er tilnærmet hermetisk lukket for importvarer. Landet mangler medisiner, mat, vann, elektrisitet og andre primærvarer. Redd Barna rapporterer om at det største sykehuset (Al Sabeen) i Sanaa står i fare for å stenge om få dager grunnet blokkaden fra saudiarabiske allierte.

Al Sabeen’s Deputy Manager, Halel Al Bahri, said the hospital had entirely run out of IV fluid, anesthetic, blood transfusion tests, Valium to treat seizures and ready-prepared therapeutic food for severely malnourished children.

Even more worryingly, they only have enough black market fuel to run the electricity generators for another two days. Should they be forced to close hundreds of children currently admitted will stop receiving treatment.
— Save the Children

Hvem bryr seg egentlig

UNICEF og FN sier at de kun har fått inn rundt 15 % av midlene de trenger for å kunne drive akutt humanitær assistanse i landet. I tillegg er det tilnærmet umulig å få fraktet inn varer, siden alle innfartsårer (båt, fly, veitransport) blir blokkert.

Verdenssamfunnet har tatt hendene foran øynene og håpet at krigen skulle gå raskt over. Istedenfor å presse på for en løsning på konflikten har man jobbet for små humanitære våpenhviler som lukter symbolpolitikk lang vei. I tillegg har man tilsynelatende akseptert at houthiene ikke er en del av løsningen, noe som har ført til at de ikke ser andre løsninger enn å kjempe seg til innflytelse.

Jemen sin georgrafiske posisjon er trolig det som gjør den humanitære situasjonen så lite kjent. For den kommer ikke krypende mot oss og gjør seg synlig, den bare vokser i skjul langt der borte.Flyktningene har foreløpig ikke banket på den europeiske døren. Noen kommer seg over havet til Djibouti eller Somalia, andre prøver å komme over den saudiske grensen. De fleste sitter fast i sitt eget land uten mat, uten vann, uten medisiner, uten elektrisitet og frykter for sitt liv grunnet kamper på bakken.

I debatten hjelpe dem der eller hjelpe dem her, så er svaret egentlig ganske enkelt. Hjelp dem! Punktum.

Ellers er ikke syriakrisen den største flyktningekatastrofen i 2016. Det er bare trist og skremmende.