Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Presseklipp: Besøk i Mellom himmel og jord på NRK P1

Søndag 22 april ble redaktør for Den Arabiske Halvøy, Reier M. Schoder, invitert til radioprogrammet Mellom himmel og jord på NRK P1 for å prate om Saudi-Arabia, opphevelse av kinoforbudet, om landet blir mer liberalt og ikke minst om hans egne opplevelser av landet. Hør innslaget her.

Foto: NRK - Mellom himmel og jord

Foto: NRK - Mellom himmel og jord

Schoder var invitert til programmet for å opplyse lytterne om hvorfor Saudi-Arabia åpener opp for kinodrift akkurat nå. Innslaget var delt i to, hvor første del handlet om reformene til den nye kronprinsen (Mohammed bin Salman) og om de fører til et mer fritt og liberalt Saudi-Arabia. I tillegg ble temaer som menneskerettigheter og religionsens rolle i Saudi-Arabia belyst.

Andre del handlet om Schoders egne opplevelser i Saudi-Arabia, om hvordan det var å leve i landet, hvilke fritidssysler som saudiske ungdommer bedrev og om det fantes noen spesielle historier fra oppholdet som han ville trekke frem.


Hør første del av innslaget her:

Saudi-Arabia får kino etter 35 år.

Hør andre del av innslaget her:

Reier bodde i Saudi-Arabia

Interessen rundt Saudi-Arabia og de pågående reformene i landet har vakt stor interesse i norsk media de siste månedene. I tillegg til radiointervjuet har også Vårt Land vært interessert i å bruke Den arabisk halvøys kompetanse.

Les intervjuet med redaktør Reier Schoder i Vårt Land her (dessverre bak betalingsmur):

- Kritisk til løfter om moderat Islam