Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

A Step Closer: Spark en ball for Jemen

Den 19. februar arrangerer A Step Closer (ASC) en fotballturnering for å samle inn penger til utdanning for barn og unge i Jemen. Leder av ASC, Betül Cokluk, forklarer hvorfor organisasjonen i år fokuserer på Jemen. Og ikke minst, hvordan du kan bidra til å hjelpe barn og unge i Jemen!

A Step Closer- en liten organisasjon med et viktig budskap

I 2010, da A Step Closer (ASC) ble stiftet, valgte grunnleggerne i organisasjonen å støtte et prosjekt for palestinske flyktninger i Libanon. Vi arrangerte en fotballturnering i juni det samme året på Ekebergsletta i Oslo. Inntektene fra innsamlingsarrangementene våre gikk uavkortet til å etablere et ungdomssenter i flyktningleiren Rashedieh i Libanon. Jeg kunne ikke forutse at den fotballturneringen skulle være starten på årrekke med samme konsept: frivillighet, fotball, bistand, ungdommer, solidaritet og brobygging mellom mennesker.

Med mange ildsjeler med på reisen har ASC klart å opprettholde denne tradisjonen på grasroten. Den 19.februar 2017 skal vi arrangere den åttende turneringen for det åttende året på rad. I år skal 100% av inntektene gå til Flyktninghjelpens utdanningsarbeid i Jemen. I år skal det sparkes en ball for Jemen!

Alarm om Jemen

Til tross for alarm om Jemen ser vi i dag at konflikten i landet er en av mange konflikter i verden som er neglisjert og får lite internasjonal oppmerksomhet. Konflikten har mange bakenforliggende faktorer som fører til en livstruende helse- og livssituasjon til store deler av befolkningen. Situasjonen i Jemen ble forverret da en allianse av arabiske land med Saudi-Arabia i spissen gikk sammen og startet sine luftangrep mot Houthi-bevegelsen (utgjør ca. 1/3 av den totale befolkningen) i hovedstaden i mars i 2015.

Det vi frivillige i ASC ønsker å rette fokuset mot er sivilbefolkningen som lider av effektene og konsekvensene av konflikten. Fattigdom har alltid vært en stor utfordring i Jemen. Politisk fragmentering har eksistert også lenge før Sør-Jemen slo seg sammen med Nord- Jemen og dannet dagens Jemen i 1990. Historisk sett har det også vært lite økonomisk stabilitet i landet. Den politiske blokaden, ledet av både interne og eksterne aktører, påvirker en sivilbefolkning som allerede levde i vanskelige omstendigheter før blokaden.

Blokaden fører til at tilstrekkelig basisvarer ikke kommer inn i landet. De humanitære behovene har blitt forverret og majoriteten av befolkningen trenger hjelp. Sult har blitt livstruende. Infrastrukturen er svekket, rent vann har blitt en mangelvare og helsetjenester er ingen selvfølge å kunne få. Stadig flere intern fordrevne flyktninger er å finne i Jemen. Omtrent 2 millioner barn går ikke på skole. Barn som ikke går på skole står i fare for å bli utsatt for vold og overgrep. Disse barna kan enklere bli rekruttert til væpnede grupper. Jenter får ikke gå på skole fordi familien vil spare penger. Ofte blir de giftet bort i tidlig alder.

Spark en ball for Jemen

Det kreves en politisk løsning på konflikten som foregår i Jemen. Bistandsarbeid, inkludert den symbolske støtten til ASC, løser ikke problemene som eksisterer i Jemen i dag. Det er også begrenset hvor mange personer en liten organisasjon som ASC klarer å nå ut til med et budskap. Til tross for dette er det av prinsipp viktig for oss å være stemmen til sivilbefolkningen i ett land hvor makthavere ikke imøtekommer deres essensielle menneskebehov og rett. Vår støtte er som en dråpe i havet, men for oss er det viktig å vise at det ikke skal veldig mye til for å bistå mennesker i en vanskelig situasjon. Det er viktig for oss at Jemen ikke taper generasjoner når landet er krigsrammet.

ASCs årlige tradisjon er å velge ut et prosjekt på globalt nivå som vi støtter økonomisk ved å arrangere innsamlingsaksjoner som genererer midler til formålet. Alle i organisasjonen jobber 100% frivillig og vi sender innsamlede midler uavkortet til formålet. I år har ASC valgt å støtte Flyktninghjelpens utdanningsarbeid i Jemen. Til tross for at utdanning er en menneskerett, så er det altfor mange jemenittiske barn som ikke får innfridd denne menneskeretten i sitt eget land. Ett barn som ikke får tilgang til skolegang, er ett barn for mye.

Hovedmålgruppen til Flyktninghjelpens utdanningsarbeidet er barn og unge mellom 6-24 år som er intern fordrevne flyktninger. Utdanningsarbeidet deres i Jemen innebærer å lære barn og unge å lese, skrive og regne, styrke barn og unges fag- og livskunnskaper, gi ungdom styrken de trenger for å bli produktive og nyttige medlemmer av lokalsamfunnet og gi opplæring i yrkesfag som: snekring, muring, elektrisk installasjon og skreddersøm. I 2016 har Flyktninghjelpen drevet utdanningsprosjekter sør i landet, i Lahij og Aden. I 2017 planlegger de å utvide tilbudet for barn nord i Jemen. Dette gjelder i Hajjah og Hodeida. Flyktninghjelpen bruker jemenitter på lokalt nivå for å drive deres prosjekter og de får dermed eierskap til prosjektene.

Du kan støtte vår bistandsaksjon for Jemen ved å melde på enten jente- eller guttelag til fotballturneringen som skal finne sted den 19.februar i år i Ekeberghallen i Oslo. I tillegg til at det skal sparkes en ball for Jemen, så vil det også være salg av varmmat og kaker til inntekt for det samme formålet. Om du ikke har mulighet til å delta på fotballturneringen kan dere støtte prosjektet ved å sende et donasjonsbidrag til konto: 1503.85.33492. Husk å merke bidraget med ”Jemen”.

Medmenneskelighet og dugnadsånd er verdier som er forankret i den norske folkesjelen. Det er verdier vi frivillige i ASC forsøker å ivareta og videreutvikle. Vi prøver også å inspirere andre unge mennesker der ute gjennom å danne en årlig møteplass i Ekeberghallen. Det som vil stå sentralt i år på Ekeberg er: frivillighet, bistand, solidaritet, brobygging mellom ulike samfunnsgrupper og nytt håp til jemenittiske barn. Hvis du ser verdi i noe av dette holder du av 19.februar og tar turen innom Ekeberghallen!

Gi barn i Jemen nytt håp gjennom utdanning.

> Together we can get A Step Closer