Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Jemen: Hvem er Houthiene?

Hvem er Houthiene? Hvor kom de fra? Hva vil de? Og hvem er de andre brikkene i maktspillet om Jemen? Dette er spørsmål mange stiller seg, men få har klare svar på. I en helt fenomenal dokmentar fra BBC laget Safa Al-Ahmad  får man et unikt innblikk hos Houthiene og situasjonen i Jemen. Har du 45 minutter til overs så er dette obligatorisk for alle med interesse for området. 

Safa Al-Ahmad gir seeren et unikt innblikk i kompleksiteten i Jemen og hvordan ulike grupper kjemper om innflytelse og makt, og hvordan allianser endres. Det er ingen helter i konflikten. Houthiene er fæle, styresmaktene er fæle, Al Qaida og IS er fæle og stammemilitsene er fæle. Dem som må betale prisen er de sivile. Etter du har sett dokumentaren vil jeg anbefale deg å lese kommentaren av Robert Worth om "The Houthi enigma" . Worth er en av de aller fremste journalistiske ekspertene på Jemen. 

Det Ahmed og Worth poengterer er at sekterisme er et nytt problemområde i Jemen. Opprør og kamper mellom grupper har vært politsik motivert historisk sett. Derfor er det farlig å gjøre kampene i Jemen til en kamp mellom sunni og sjia, selv om det er hva både Saudi-Arabia og Iran ønsker. Dessverre ser det ut til at de regionale stormaktene har fått det slik de ønsker, for de sekteriske grensene blir trukket mer tydelig dag for dag.  

Det har vært skrevet mye om sitasjonen i Jemen de siste dagene og noe av det så bra at Den Arabiske Halvøy ikke kan gjøre det noe bedre. Ønsker du en bakgrunn på houthiene og hva som gjorde at de inntok Sanaa i september i fjor så minner vi om artiklen Houthienes revolusjon publisert her i september. Professor Knut Vikør har også skrevet en meget leseverdig bloggpost på sin blogg Shubbak, hvor han helt riktig kritiserer BT sin heller spekulative og dårlige leder og poengterer at krigen i Jemen ikke først og fremst dreier seg om religion

En annen obligatorisk artikkel er rapporten "Yemen at War" skrevet av International Crisis Group. Her får man hele bakgrunnen for konflikten og et innblikk i alle parters syn og interesser. Ønsker man både å forstå fortiden, nåtiden og eventuelle løsninger på konflikten i fremtiden så er denne sterkt å anbefale. 

Ønsker alle lesere en riktig god påske og håper konflikten i Jemen ikke blir langvarig, selv om det dessverre ser slik ut. Den Arabiske Halvøy håper å komme med en nærmere analyse av hva som nå vil kunne skje fremover i løpet av påsken om tiden strekker til.