Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Presseklipp: Et tilsvar til ambassadør Althagafi

Etter at den saudiske ambassadøren til Norge ba om forståelse og respekt for landets indre anliggende følte vi at det fortjente et tilsvar. Hovedpoenget som bør understrekes er at økt forståelse og dialog for Saudi-Arabia er viktig, men vi kan ikke akseptere deres menneskerettighetsbrudd.

På mandag skrev den saudiske ambassadøren Esam Abid Althagafi et innlegg på NRK Ytring hvor han argumenterte for at regimet verken var ekstremister eller menneskerettighetsfiendtlige. Han ønsket også kritikk velkommen, men mente at det man anseer som "indre anliggende" ikke skal kritiseres stater i mellom. Hele innlegget finnes her: Vi er ikke ekstremister

Althagafi har rett i at noe av informasjon om Saudi-Arabia i norske medier er feil og at det er viktig å finne felles forståelseshorisonter mellom Norge og Saudi-Arabia. Men å be om resepekt og aksept for at brudd på menneskerettigheter ikke skal kritiseres var hakket for langt. Dermed var vi i kontakt med NRK Ytring for å skrive et seriøst tilsvar.

I tilsvaret "Dilemmaet Saudi-Arabia" forsøkte vi å ta ambassadøren seriøst, ved å peke på flere ting som kan forbedre forholdet mellom landene og bidra til at den norske offentligheten får mer kunnskap om forhold i Saudi-Arabia. Men det var også viktig å poengtere at til og med oss, som har et meget sterkt interesseforhold til regionen og den arabiske halvøy, ikke kan akseptere eller respektere brudd på blant annet menneskerettigheter.

Men kjære ambassadør Altaghafi, en ting må være klinkende klart: Det at norsk offentlighet bør øke sin forståelse om hvorfor regimet ditt bryter menneskerettigheter, fremmer sekterisme og diskriminerer kvinner, betyr aldri at vi aksepterer det. Aldri
— Dilemmaet Saudi-Arabia, Replikk, NRK Ytring

Vi håper dette kan bidra til en mer faktabasert og nyansert debatt om både Saudi-Arabia, men også hele regionen.

For å lese tidligere ytringer fra oss om Saudi-Arabia klikk på linkene under.

Januar 2015: Kongen er død, lenge leve diktaturet

April 2015: Menneskerettigheter og det moderne ”middelalderske” Saudi-Arabia

Desember 2015: Dilemmaet Saudi-Arabia