Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Saudi-Arabia: Når kvinnene blir en joker

Det demonstreres sjeldent i Saudi-Arabia, hovedsaklig fordi det er forbudt. Som oftest er det forbudt for en større menneskemengde å samle seg på offentlige steder, noe som gjør det vanskelig å få igang noe som ligner en demonstrasjon. Av den grunn er det ofte en høy terskel for å protestere mot myndighetene, men det skjer med jevne mellomrom. Og i løpet av januar har det begynt å boble litt i vannet ulike steder i Saudi-Arabia, mye fordi myndighetene gjorde noe de nok ikke burde gjort. De arresterte kvinner fordi de protesterte mot at deres menn var fengslet uten lov og dom.

Å være kvinne i Saudi-Arabia er ikke lett. Det har det blitt skrevet opp og ned om her tidligere. Selv i all diskrimineringen så er det viktig å understreke at kvinner ofte blir behandlet med mer respekt offentlig sammenlignet med andre arabiske land, som feks Egypt, selv om de fra myndighetenes side blir behandlet som annenrangs borgere. Kvinnene en joker i samfunnsordenen i Saudi-Arabia, noe denne saken fra CNN viser ganske klart. 

18 kvinner og 10 barn i byen Buraida samlet seg 5 januar for å demonstrere mot at deres familiemedlemmer var fengslet uten lov og dom. Kvinnene, og barna, ble raskt arrestert av det hemmelige politiet (Mubahith). Men så lever vi i 2013 og denne arrestasjonen ble fanget på film og spredd rundt i Saudi-Arabia. Det skal mye til før saudiere tar til gaten og demonstrerer, men det å arrestere kvinner og barn, og sette dem i fengsel det er over grensen for mange. Det er allment kjent at kvinner skal "beskyttes" og "straffes" av familien sin og saudiske myndigheter har ingenting med å anholde kvinner de ikke har familiære forbindelser med. Det er å gå over en grense og det skaper et enormt engasjement. Av den grunn ser man oftere og oftere i Saudi-Arabia at kvinner er dem som starter aksjoner eller deltar i demonstrasjoner. For blir de arrestert blir det enormt mye oppmerksomhet rundt det eller så lar myndighetene dem holde på i frykt for reaksjonene.

Det at kvinnene, som i stor grad har vært skjult for offentligheten i Saudi-Arabia, kan bli en joker i kampen for frihet og reformer, det er en spennende utvikling. Jeg tror ikke dette er siste gangen vi hører en historie som du kan se under: