Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Saudi Arabia: Du skulle bare vist hva de lærer på skolen

En kort post i dag om utdanningssystemet i Saudi-Arabia. En av de mest fremtredende saudiske samfunnsdebattantene (og i tillegg kvinne) Eman Al Nafjan (@Saudiwoman) har skrevet en informativ og interessant artikkel i Foreign Policy om skolesystemet og pensum i Saudi Arabia.

Hun har selv jobbet litt på skole og forteller at jobben hennes da ikke var å være lærer, men å passe på at jentene dekket seg skikkelig til. Denne praksisen er også hennes hovedbudskap, den sterke stilling Islam (konservativ islam)har i skolen og i pensumbøkene. Ennå står det i flere bøker til førsteklassinger at de ikke skal hilse på "vantro", mens 10 klassinger blir stadig "informert" om at vesten er en trussel mot Islam.

Nafjan peker også på faktumet at det religiøse establishmentet har utdanningsmakten og at det er lite som kan gjøres fra kongefamilien sin side. Selv etter 11 september, hvor fokuset på det saudiske skolesystemet var sterkt, så har lite egentlig skjedd. Det har blitt gjennomført flere reformer, men ennå finnes det pensumbøker som ikke holder mål. Jeg anbefaler å lese Eman sin artikkel om du ønsker mer informasjon.

Det store problemet med det saudiske utdanningsystemet er at elevene i stor grad bare lærer om Islam og lite annet. Dermed blir de lite skikket til å møte arbeidslivet og det er en enorm mangel på kvalifisert arbeidskraft i Saudi. Det er en av grunnen til den enorme importen av arbeidskraft. Av denne grunn (altså islamfokuset i utdanningen) sendes over 100 000 saudiere til vesten for å ta utdannelse der (hvor alt blir dekket av staten), hovedsaklig i England, USA og Canada. Dette er de samme studentene som tidligere har blitt lært å ikke hilse på vantro og frykte vesten. Rart de blir forvirret? Spådommen er at det er disse studentene som en gang vil gjøre opprør, men tiden vil vise.

Jeg husker vi også kikket på dette med utdanningssystemet når jeg var i Saudi. Det som viste seg var at det var skjedd en god del "forbedring" i lærebøkene, men mye gjenstod. Det som ikke pekes på av Eman i stor grad er læreren sin betydning. Det viste seg at hadde barnene en gjennomtenkt og klok lærer, så hadde lærebøkene liten betydning, uansett hvor graverende innholdet var. Men var læreren en konservativ, unyansert og radikalisert person, så kunne det virkelig påvirke. Derfor er det ikke så enkelt som å forandre lærebøkene, om man ikke forandrer holdningen til de som lærer bort det som står i bøkene. Saudi Arabia har med andre ord en enorm jobb foran seg med å reformere utdanningsystemet. Foreløpig får de religiøse styre denne sfæren nesten som de vil, men forhåpentligvis så vil det endre seg med tiden. For uten utdannede innbyggere så vil Saudi kollapse om noen generasjoner.

Og helt til slutt noe helt annet.

Robert Lacey, som har skrevet den fantastiske boken "inside the kingdom" (hvor han blant annet beskriver tiden hvor Osama bin Laden var Saudi sin Tore Andre Flo) har laget en liten video-snutt om hva man må tenke på om man reiser til Saudi. Gode råd å følge.