Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Oman: Et land hvor "den arabiske våren" har ført til positive endringer?

Oman ligger også i Gulfen. Du hører bare sjeldent om det. På østkysten, med grense både mot FAE, Saudi-Arabia og Jemen, så er det strategisk plassert. Men hvor ofte hører du om nyheter fra Oman?

Når jeg bodde i Riyadh så spøkte vi ofte med at Oman var landet som bare produserte agurknyheter. For det skjedde INGENTING der, iallefall ikke ifølge avisene. Du kan sjekke ut selv de tre største engelskspråklige avisene i landet, Oman Observer, Times of Oman og Muscat Daily. For å eksemplifisere den helårlige agurksesongen, så  kan vi se på dagens hovedsaker. Times of Oman sin hovedsak er at Oman Air starter Facebookside på arabisk, fransk, engelsk, italiensk OG tysk. Det er hovedsaken sin det! Oman Observer velger heller å fokusere på at Sultan Qaboos har mottatt masse hilsninger til Eid feiringen, og at det kan regne en god del de neste dagene.  Muscat Daily, som er det klart beste avisen, viser også det med å fokusere på flommen som har rammet Oman i det siste. En sak det er verdt å skrive om. Ellers som dere ser, mye agurker.

Det jeg tenkte å fokusere kort på er at det allikevel skrives noen artikler om Oman av utenlandsk nyhetspresse om situasjonen i landet. For tiden er det fokus på flommen som har rammet Oman og avisen The National mener å vite at minst 14 personer skal være drept som følge av dette. Muskat skal være verst rammet, men det ser ut til at flomsituasjonen er mer forbigående enn den man kan finne i Thailand. Det skrives også noen få analytiske artikler om Oman i etterkant av den arabiske våren. En av de mest lesverdige ble trykket i Foreign Policy for et par dager siden og tar for seg hva som egentlig har hendt i landet det siste halve året. Artikkelen finner du her.  Anbefales om du har en interesse for Oman.

Oman har vært preget av opptøyer, men på en annen måte enn mange andre arabiske land. Det har ikke vært krav om at Sultan Qaboos skal gå, men i større grad sosiale krav om flere arbeidsplasser, bedre vilkår, mer lønn osv. I tillegg har demonstrantene ønsket at laverestående tjenestemenn skal gå av og at korrupsjon må minimeres. Demonstrasjonene fant i størst grad sted i Sohar nord for Muskat og i Sur, sør for Muskat.

Oman har vært sett på som et av de mest stabile landene i den arabiske verden og Sultan Qaboos har blitt betraktet et par hakk høyere enn andre eneherskere i den arabiske verden. Unni Wikan skrev dette for et år siden, hvor hun høylytt hyller Sultanen, litt for høylytt etter min smak. Sultan Qaboos er tross alt både statsleder, forsvarsminister, utenriksminister, finansminister og har i tillegg ansvar for ulike militære- og sikkerhetsstyrker. Sultanen er ikke gift, har ingen etterkommere og ryktene går på at han er mer glad i ynge gutter enn damer. Så en del svin på skogen har han, men han fortjener også skryt (som Wikan gir ham) for at han har gjort Oman til et stabilt og fredelig land.

Sultan Qaboos valgte også å gjøre mange grep når innbyggerne demonstrerte, noe som artikkelen i FP mener kan ha bidratt til at landet har unngått å bli rammet like sterkt som andre arabiske land. Han økte minimumslønnen til alle med 1/3. Flere endringer i Grunnloven ble foreslått, hovedsaklig tanken om å følge et klarere maktfordelingsprinsipp mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt. Det valgte Shourarådet fikk mer makt og 1/3 av ministrene ble erstattet. Og flere toppsjefer og politikere, mistenkt for korrupsjon, fikk sparken.

På en annen side ble lovtekster som omhandlet "opprør mot staten" skjerpet og kontrollen med det omanske samfunnet styrket. Sultan Qaboos har ennå all makt i sine hender og selv med valg for noen uker siden, er det mange steg igjen mot et demokratisk samfunn som mange ønsker seg. Men det er uansett et steg i riktig retning.

For å avslutte der vi begynte, så er kontrollen over media også kraftig. Det er en grunn til at det kun finnes agurknyheter i Oman. Man skriver ikke negative ting om staten eller Sultanen. Og da er det nesten bare agurker igjen. Det kan understrekes med at tjenester som Skype er forbudt i Oman, kun omanske teleoperatører er lovlige. For Skype kan man ikke overvåke og dermed er det ikke tillatt heller. Oman har kanskje tatt et steg fremover, men landet har mange igjen.