Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Jemen: Taiz, Jemens svar på Benghazi?

Det skjer mye i Jemen fortiden. Så mye at det er vanskelig å holde oversikt over alt. Jeg skal med tiden prøve å få laget en oversikt over alle konfliktlinjene og alle parter i konflikten, men det er såpass mange at det kommer til å ta litt tid. Det som uansett ser ut til å være det viktigste å nevne nå er hva som skjer i Taiz, en by sør i Jemen, og som kan få betydning for utviklingen i hele landet.

Jemen får sjeldent mye pressedekning her oppe i nord. Og får landet dekning så er det enten fordi Saleh har sagt noe, noe angående Martine-saken eller at det har skjedd noe i Sana'a. Det er ytterst sjeldent at Taiz når nyhetene i det hele tatt, noe som er forståelig for det er vanskelig å helt få tak i hva som skjer der. Spesielt siden ingen utenlandske reportere har tilgang til området, så vidt jeg vet. Allikevel er utviklingen i Taiz såpass faretruende at det trengs en forklaring.

New York Times hadde i går en helt utmerket artikkel om hva som skjer i  Taiz, skrevet av deres reporter i Sana'a Laura Kasinof (@kasinof). Er det en utenlandsk avis og en reporter du bør følge når det kommer til Jemen, så er det NYT og Kasinof. Hun har et enormt kildenettverk og skriver artikler som både er avslørende og opplysende på samme tid. Mye av det som jeg beveger meg inn på er hentet fra henne.


Taiz er en spesiell by, også i jemenittisk sammenheng. Den er sett på som det intellektuelle og kommersielle sentrum i Jemen, og de fleste rike forretningsfolk i landet er opprinnelig fra Taiz (blant annet Saher Adulhaq). Byen har alltid blitt sett på som byen med de kloke hodene, hvor innbyggerne er bedre utdannet enn de fleste andre stedene i Jemen. Taiz er kjent som byen i Jemen hvor lov og orden har fungert, og hvor det sivile samfunnet er velfungerende. Problemet som har vokst de siste årene er at innbyggerne her har følte at de allikevel er blitt behandlet som annenrangs borgere, og blitt nedprioritert i forhold til Saleh sine allierte i Sana'a. Det vises blant annet på leveranser av mat, vann og drivstoff, som har vært mye dårligere i Taiz enn Sana'a det siste halvåret. 

Et annet viktig poeng er at Taiz er fødestedet for den politiske opposisjonen i Jemen. Islah, det største islamistiske partiet som blant annet fredsprisvinner Tawakel Karman er medlem av, ble etablert her. Karman og hennes familie er alle fra Taizområdet. Også sosialistpartiet YSP ble etablert i byen. Byen er med andre ord kjent for sitt sivile samfunn, det klart største i Jemen. Når vi var i Sana'a i juli ble det understreket at de aller fleste demonstranter i Sana'a, ikke var fra byen, men innflytterer fra områdene rundt Taiz. Det er altså Taiz-ungdommer som styrer mye av det som skjer i Sana'a. 

Alt dette gjør at myndighetene har slått ned demonstrasjoner og protester i Taiz mer brutalt enn i Sana'a. Mye av grunnen er at de frykter en by ekvivalent til Benghazi i Libya, en by hvor opposisjonen kan bygge seg opp. En annen grunn er mer praktisk rett og slett at det ikke finnes journalister og annet personell som kan dokumentere overgrep i Taiz som i Sana'a. Det var i Taiz kampene først ble voldelige og myndighetene har angrepet demonstranter ved hjelp av uniformerte grupper, noe man ikke har sett mye av i Sana'a.  

Et vendepunkt kom natten til 30 mai. Da angrep myndighetene teltleiren til fredelige demonstranter i Taiz, hvor de skøyt og drepte flere demonstranter. I tillegg sier rapportene at de satte fyr på teltleiren, hvor flere demonstranter lå og sov, noe som førte til at mange brant i hjel. Guardian har enartikkel om hendelsen. New York Times som jeg allerede har skrytt av har en lang featureartikkel om hendelsen i Taiz, skrevet av Robert Worth, en av dem som har fulgt Jemen i mange år, og en av de få journalister som har vært i Taiz de siste månedene. Anbefales sterkt om du vil vite mer om Taiz! I tillegg kan du se en kort reportasje fra BCC under.


Etter dette angrepet, så endret situasjonen seg i Taiz. Ulike stammer bestemte seg for at de skulle beskytte demonstrantene og de valgte etterhvert å ta til våpen. Dette er også en stor forskjell fra demonstrasjonene i Sana'a, som med noen unntak ennå er fredelige. Stammene har rett og slett bestemt seg for å ta over byen og kjemper nå væpnede kamper mot myndighetene. Noe som igjen har ført til at myndighetene har tatt skritt som i jemenittiske sammenhenger er uhørte. De har blant annet angrepet kvinnelige demonstranter og banket dem opp, noe som førte til kraftige reaksjoner i hele Jemen. Det er kun i Taiz hvor kvinnelige demonstranter er skutt og drept, noe som ikke har skjedd andre steder i Jemen. Dette var for eksempel en av foranledningen til demonstrasjonen hvor kvinner brant sine sjal, en eldgammel tradisjon i Jemen hvor kvinner fornærmer "æren" til menn/stammer for å få dem til å beskytte kvinnene. Slike hendelser har bare forent de ulike demonstrantene slik at det er en unison front mot myndighetene i Taiz.

I løpet av de siste dagene har kampene tatt seg opp igjen. Stammene har overtatt flere offentlige bygninger og myndighetene har svart med å beskyte nabolag og områder hvor stammer har kontrollen. Gulf News rapporterer om at minst 13 sivile skal være drept i angrepene. På den andre siden drepte stammene fem soldater. Det viser at kampene i Taiz har tatt steget vekk fra fredelige protester og nå ser det mer og mer ut til en åpen væpnet kamp mellom stammegrupper og myndighetene. En slik situasjon ligner mye på hva som skjedde i Libya, hvor opprørerne tok over Benghazi og startet sin erobring av Libya med det som base.

Jeg har hørt fra de fleste kilder at et eventuelt slag om Jemen vil stå i Sana'a. Det er nok ennå korrekt, men utviklingen i Taiz gir grunn til bekymring. Enten slår myndighetene ned protestene med hard hånd, noe som vil føre til mange drepte. Ellers overtar stammegrupper byen og kan bruke den til å kjempe mot myndighetene i Sana'a. Da er det en fare for at det fredelige fundamentet som ungdomsgrupperingene har sagt revolusjonen er basert på vil sprekke.

På grunnlag av det jeg har nevnt over så mener jeg det er viktig å følge utviklingen i Taiz nøye, og forsøke å heve blikket vekk fra Saleh og Sana'a. For det kan argumenteres for at det ikke foregår ett opprør i Jemen, men to. Et fredelig basert et hovedsaklig i Sana'a, og et voldelig et som nå er å finne både i Taiz, i Abyanområdet og nord blant Houthiene. Spørsmålet er hvem som vinner. Freden eller volden?