Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Saudi-Arabia: Økende helseproblemer for Saudi-Arabias kvinner

Det har den siste uken vært flere artikler i saudiske aviser om økende helseproblemer hos kvinner. Dette har også blitt diskutert på den utmerkede bloggen Crossroads Arabia, og jeg har tatt meg friheten til å stjele noen tanker derfra i den anledning. 

Saudi Gazette hadde 27. oktober en artikkel hvor det kommer frem at 80 % av alle kvinner i SA lider av mangel på D-vitamin. Mangelen av D-vitamin kan blant annet føre til nyre-og leversykdommer, tap av hår hos kvinner, bensmerter og muskelsvakhet, hjertebank, søvnløshet og svak hukommelse. Men løsningen på problemet er i utgangspunktet enkel, D-vitamin får man ved å utsette seg for sollys. Får kroppen jevnlig sollys på seg, så vil den bli tilført D-vitamin og risikoen for sykdom vil svekkes kraftig. 

Problemet i Saudi-Arabia er ikke mangelen på sollys, men kravene til bekledning. For kvinner i kongedømmet må alltid bære en heldekkende (helst svart) «Abaya» når de ferdes i offentligheten, og de fleste velger å dekke til hår og deler av ansikt i tillegg. Det fører til at kroppen ikke får mulighet til å absorbere sollyset. I tillegg så er det sjeldent man ser kvinner utendørs, de er enten hjemme, i bil eller innendørs på et kjøpesenter. Mye av grunnen er at det er for varmt å oppholde seg utendørs, spesielt når man går kledd i heldekkende sort, og da er det plutselig vanskelig å gi kroppen mulighet til å bli utsatt for sollys. Det er mange religiøse argumenter for en slik bekledning, men i bunn og grunn så bunner det ut i at Saudi-Arabia gjennom kulturelle preferanser nekter kvinner tilgang til sollys. Noe som i lengden vil kunne føre til store helseproblemer. 

SaudiGazette fulgte noen dager senere opp med en artikkel som kan sees på som en forlengelse av saken over. I den saken var det fokus på overvekt og de fastslo at 50 % av saudiske kvinner mellom 35 og 50 år var overvektige. Artikkelen velger å legge skylden både på manglende trening og dårlig kosthold. Avisen intervjuet noen damer om saken og en av dem pekte på dette med bekledning: “How can I go out for a walk in the blazing sun wearing an abaya and a veil? Its impossible!”. Dette med overvekt var også noe jeg la merke til, både hos menn og kvinner, når jeg bodde i Saudi.

Først og fremst er det ikke lagt opp til at kvinner skal kunne trene. På skolen får de fremdeles sjeldent lov til å ha fysisk utfoldelse, grunnet at flere religiøse autoritetene mener det ikke passer kvinnens stilling i det saudiske samfunnet. Det er myknet opp de siste årene, men enda er trening for kvinner tabu. Det finnes også veldig få treningsfasiliteter for kvinner og de som finnes er ofte dobbelt så dyre som fasilitetene for menn. Men treningsfasiliteter er bare en side av saken.

Et kanskje enda større problemer er mangelen på fysisk aktivitet, mikset med dårlig kosthold. De fleste saudiske familier har hushjelper (maids) som ofte står for det fysiske husarbeidet (vasking, bæring, matlaging osv). I tillegg så går man aldri i Saudi-Arabia, man kjører. Eneste stedet kvinner fysisk beveger seg er på kjøpesentre eller andre typer handleområder. Ellers blir de kjørt. Mikser man dette inn med bekledningen de må bruke, så er det forståelig at det blir lite fysisk aktivitet.

Så dette med kosthold. Det finnes ingen debatter om lavkarbo i saudiske aviser. Det finnes rett og slett liten kunnskap om hva som er sunn mat. Hoveddelen av mattilbudet er fast food, med mye fett og sukker. Før i tiden, før Saudi-Arabia ble et rikt land, så var det sjeldent at man spiste sukkerholdig og feit mat. Nå derimot, finnes det nesten ikke andre mattilbud enn usunn mat. Det er ikke uten grunn at Saudi-Arabia er det landet i verden med høyest prosent diabetes per innbygger i hele verden (så vidt jeg vet). Diabetes kommer ofte som en konsekvens av inaktivitet og dårlig kosthold.

Et godt tegn er at statlig kontrollerte aviser som Saudi Gazette nå tillater å se på dette som et problem. For det koster staten enorme summer å behandle denne typen sykdommer, spesielt når alt helsestell er gratis for saudiere. Forhåpentligvis så vil det med tiden bli lagt opp til mer fysisk aktivitet spesielt for kvinner og i tillegg fokuseres på sunnere mat. Men det vil ta lang tid. Blander man de kulturelle kravene til bekledning og oppførsel, blandet med lite kunnskap om sunn livsstil og kosthold, så ser man at det saudiske samfunnet fint greier å ødelegge seg selv. Problemet er dessverre at det går utover kvinner, grunnet udugelighet og vanstyre fra menn i lange tider.

Og en liten digresjon helt på slutten. Arab News har i dag en reportasje om at menn ikke orker å ha med seg sine koner på Haj, fordi det blir for dyrt og fordi de syter. “Women need special treatment. They are not willing to make any effort and they can be a real burden,” said Abdullah Al-Mahyawi, a Saudi citizen. Det er ikke alltid kremen av menn som blir intervjuet til slike saker.

Tenk på dette, det å ta med seg kvinner på Haj kunne fikset flere av problemene over. De må bevege seg mye fysisk, de må spise godt for å få energi og de blir konstant utsatt for sollys slik at de får mer vitamin D. Men slik Saudi-Arabia blir styrt fortiden, så er det nok litt for mye forlangt å tro at mennene skal forstå slike ting. Hadde kvinnene derimot fått større innflytelse, ja da tror jeg mye hadde endret seg raskt, og til det bedre.