Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Saudi Arabia: Hvor mye kan man kreve av en norsk journalist som dekker Gulfen? Angående VG og Aftenposten sin dekning av Saudi Arabia sin nye kronprins

I dagens VG.no og Aftenposten på nett så finnes det en artikkel om den nye kronprinsen i Saudi-Arabia som jeg omtale her for noen dager siden. I tillegg var selve artikkelen lagt opp slik at man kunne få inntrykk av at her ville avisen eller journalisten fortelle oss lesere om hvilken betydning dette ville ha for Saudi-Arabia og omverdenen. Slik artikler er en mangelvare, altså analyser av endringer i utenrikspolitiske forhold, og jeg setter pris på at landsdekkende aviser forsøker å bedrive opplysning om verden rundt oss. Men artikkelen som dukket opp var dessverre noe av det svakeste journalistiske produktet jeg har lest på en god stund.

Artikkelen var skrevet av NTB, uten at noen journalist var oppgitt som forfatter og publisert både i Vg og Ap. VG sin artikkel ser du her, Ap.no sinartikkel her.

Det er flere ting jeg føler jeg må poengtere, og som jeg mener avishusene bør tenke over før de publiserer slike artikler. Først og fremst så lurer jeg på hvor redaktøransvaret/vaktsjef ansvaret ligger når man henter artikler fra nyhetsbyråer. Stoler man fullt og helt på innholdet eller vurderer man disse artiklene på lik linje som egenproduserte artikler? I tilfellene over, så virker det ikke som om noen har lest korrektur eller gått kritisk igjennom innholdet.

Det jeg gjør på denne siden er å skrive en blogg. Det er ofte mer subjektive meninger, ispedd analyser og tanker som ofte har form av å være objektive, men som sjeldent er det. Det er derfor dette er en blogg.

Avishus, aviser og medier bør skille seg fra blogger, ved at de forsøker å formilde det som skjer i verden og sette dette inn i en kontekst, helst så objektiv som mulig. Skal man komme med argumenter eller påstander om en sak, så bør disse være veldokumenterte og ha belegg. For at avisene skal ha en troverdighet som en pålitelig nyhetsformidler så er det etter min mening viktig at de skiller seg fra mer subjektive informasjonskanaler som blogger, twitter og andre sosiale medier. Ser man på artikkelen publisert på nettsiden til de to største avisene i Norge, så mener jeg den ser ut som et dårlig skrevet blogginnlegg. Og det svekker mest av alt troverdigheten til aviser, journalister og dem som ønsker at det å være journalist er noe mer enn å skrive hva man tror. Det innebærer research, kildenettverk, belegg på påstander og et mål om å beskrive virkeligheten slik den er. Artikkelen under mangler alt dette, og jeg skal gi dere noen eksempler. 

Aldrende kronprins overtar i Saudi-Arabia
NTB

Saudi-Arabia får ny kronprins, men noen ny kurs i det erkekonservative og strengt islamske oljelandet er det ingen som venter.

I et land der kongen nærmer seg 90 år, og den forrige kronprinsen nylig døde i en alder av 80, kommer det ikke som noen stor overraskelse at valget av etterfølger falt på en 78-åring.

Kronprins Sultan døde av kreft på et sykehus i New York sist uke, etter mer eller mindre å ha styrt Saudi-Arabia siden kongen ble syk i 1995. Ved sin side har han hatt broren Nayef, som har hatt den viktige posten som innenriksminister i snart 40 år.

Dette er en påstand som er regelrett feil. Kong Fahd, den forrige kongen ble syk i 1995 og det var en maktkamp mellom Sudayri brødrene (Sultan, Nayef) og fløyen til nåværende Kong Abdullah. Når Fahd døde i 2005, tok Abdullah over og har styrt Saudi frem til nå. Sultan har stort sett vært syk de siste ti årene og har nesten ikke vært involvert i statsadministrasjonen. Nayef derimot, har allerede før han ble kronprins tatt over mye av Sultan sine oppgaver. Det er derimot korrekt at Nayef har vært innenriksminister i 40, men det er det eneste som er korrekt. Av den grunn er denne påstanden helt feil, spekulativ og har ingen belegg. 

Steil

Torsdag kom kunngjøringen om at Nayef, som er kongens halvbror, var utnevnt til kronprins. Få tror at det bærer bud om demokratiske reformer.

Nayef har opp gjennom årene markert seg som en steil motstander av å gi kvinner rettigheter, og han har vært en ivrig sjef for mutaween, religionspolitiet som med hard hånd sørger for at ingen bryter de strenge sharialovene.

Dette er i utgangspunkt riktig, men jeg forventer av en landsdekkende avis at man opplyser om hva man legger i ulike begreper. For det er helt feil at det er Mutaween som som «sørger for at ingen bryter lover». Det er det politiet som gjør. Det religiøse politiet har ingen politimyndighet, de ligner på vektere i vårt samfunn. De kan bare anholde folk om de har med seg politimenn. Og de har et meget lite ansvarsområde. I tillegg er det skummelt av en avis å bruke normative ord som «ivrig sjef» «hard hånd» «strenge lover». Det kan jeg bruke når jeg skriver en blogg, men en avis bør ikke uten å belegge sine påstander hevde slik ting i løse luften. 

Som innenriksminister har han også sørget for å plassere enhver antatt opposisjonell bak lås og slå, og han kommer neppe til å åpne fengselsportene, verken som kronprins eller om han en dag skulle bli konge.

Her må slike påstander dokumenteres. Når man skriver «enhver antatt opposisjonell» så forventer jeg som leser at dette kan dokumenteres gjennom noen form for belegg. Nå vet jeg at dette ikke er sant, for det finnes mange opposisjonelle i Saudi-Arabia som åpent uttrykker sin motstand mot styresettet. Et eksempel er @MFQahtani på twitter. Og hva menes med å «åpne fensgelseportene»? For hvem? Hadde journalisten her gjort jobben sin så hadde han fått med at Nayef er skeptisk til opposisjonelle krefter og belagt dette med dokumentasjon som er å finne andre steder enn i hans eget hode.

Ifølge fredagens kunngjøring fortsetter han i posten som innenriksminister, med sønnen prins Mohammed bin Nayef som viseminister.

Våkent øye

Mens andre regimer i araberverdenen har falt som dominobrikker i år, har det vært få tegn til uro i Saudi-Arabia.

Omverdenen holder alltid et våkent øye med verdens største oljeeksportør, men lukker det når regimet halshogger dødsdømte eller steiner kvinner som har «krenket» islam.

Les denne setningen og se om en slik argumentasjon er verdig en nyhetsartikkel i en avis. Hvem er omverdenen? Jeg forstår argumentasjonen, men her må da journalisten vise til eksempler, til land, til hendelser osv. Å komme med en slik spekulativ subjektiv påstand uten annet enn retoriske vinklinger er en bloggsport, ikke en journalistsport.

En stabil oljeforsyning har i Vestens øyne alltid vært viktigere enn menneskerettigheter, ikke minst sett fra USA som kjøper brorparten av landets oljeproduksjon.

Det samme her. Hadde dette vært skrevet i en subjektiv blogg, så hadde det vært dårlig, men det er tross alt en blogg. Men dette er en avisartikkel. Da kan du ikke hevde, uten å belegge deg at olje alltid har vært viktigere enn menneskerettigheter for Vesten. Hvem er vesten?

Smilende norske oljeministere har heller aldri hatt demokrati og menneskerettigheter høyt på dagsorden under sine besøk i Saudi-Arabia, som dermed har sluppet betydelig lettere unna enn andre land i regionen.

Hvordan vet journalisten at alle oljeministre som har vært i Saudi har vært smilende? Og aldri brydd seg om demokrati? Det går enda rykter om besøket til Aslaug Haga i Riyadh da hun i en tale høvlet over Saudi-Arabia og manglende menneskerettigheter når hun var der.. Diplomatisk sett en katastrofe, og en skikkelig bommert realpolitisk, men hun smilte lite. Jeg sier som tidligere, man kan ikke hevde slikt i en nyhetsartikkel om man ikke belegger seg bedre. 

Som vokter av islams to største helligdommer Mekka og Medina, nyter Saudi-Arabia også stor innflytelse i den muslimske verden. Landet bidrar dermed til å begrense Irans innflytelse, og de saudiske prinsene har derfor gode venner i Washington.

Nøkkelrolle

Mens prins Nayef trolig er en garantist for det bestående, knyttes det mer spenning til hvem han trekker med seg oppover i hierarkiet.

Observatører tror prins Salman kommer til å få en nøkkelrolle, slik Nayef har hatt siden 1970-tallet.

- Før eller siden blir han kronprins, sier en tidligere diplomat i landet til Reuters.

Prins Salman har som guvernør i Riyadh åpnet byen og landet for utenlandske turister og investorer, han er en sterk tilhenger av økt samarbeid med Vesten og omgir seg med unge og velutdannede teknokrater.

Selv om også han har passert 75 år, kan det resultere i et generasjonsskifte der kongens brødre i økende grad plasseres på sidelinja, til fordel for barnebarna, tror diplomaten.

Det i seg selv vil bli sett på som noe av en revolusjon i Saudi-Arabia. (©NTB)

Siste del, ja der gjør journalisten jobben sin. Han bruker kilder til å belegge sine påstander, noe som gjør den troverdige og han henter ikke argumenter ut fra sitt eget hode. Dette med Prins Salman er spennende og det er helt korrekt at man antar at Nayef er siste bror av Ibn Saud som vil sitte med makt, etter han vil det trolig bli barnebarn av grunnleggeren av Saudi Arabia Ibn Saud. 

Jeg må understreke at jeg vet at Saudia Arabia har mange svin på skogen når det kommer til menneskerettigheter, kvinners stilling, demokratiske reformer osv. Men skal man ta tak i slike problemer så hjelper det lite at aviser trykker slike ureflekterte artikler som verken bidrar til opplysning eller oppklaring av hva som skjer i landet. Samme hvor uenig man er i et lands styresett og politikk, så forventer jeg at man argumenterer imot dette som en journalist når man jobber i en avis, ikke som en trangsynt blogger. 

Mitt poeng etter at norske aviser ikke kan fortsette å skrive som subjektive bloggere om de vil bli tatt seriøst som nyhetskilder. Det må kunne forventes at folk som blir betalt som journalister også arbeider som journalister. Og eksemplet over er mest av alt et bevis på manglende kunnskap og ferdigheter om et emne. Og hva gjør en journalist da. Ja han eller hun gjør research for å finne informasjon. Eksemplet over er et bevis på hvordan man ikke gjør research, man henter ikke informasjon ut i fra sitt eget hode, men fra ulike kilder som kan bidra til å opplyse en sak grundigere.