Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Presseklipp: Qatarkrisen

Isolasjonen av Qatar har ført til mye medieoppmerksomhet i Norge og et stor ønske om å forstå hva som har skjedd og bakgrunnen for krisen. Vi har forsøkt å bidra med vår kunnskap både i TV, radio og aviser.

I pinsehelgen kom det meldinger om at flere arabiske land, med Saudi-Arabia, Forente Arabiske Emirater og Egypt i spissen kuttet alle diplomatiske bånd til Qatar. I tillegg ble luftrommet stengt for qatarske selskaper, veien fra Saudi-Arabia til Qatar stengt og båthavner i emiratene stengt for skip som seilet under Qatars flagg. Innbyggere fra Qatar fikk også beskjed om å forlate de respektive landene innen fjorten dager.

Denne plutselig diplomatiske krisen kom overraskende på mange, nesten som lyn fra klar himmel. De som har fulgt hva som er skrevet her på Den Arabiske Halvøy har flere ganger blitt orientert om at det har vært kraftige konflikter mellom Qatar og troikaen Saudi-Arabia/FAE/Bahrain tidligere, sist i 2014.Det er med andre ord en fortsettelse av en allerede eksisterende konflikt som trolig har blitt utløst av ulike faktorer. Trump sitt besøk i Riyadh, en påstått hacking av det statlige nyhetsbyrået i Qatar og en historie om et jaktlag av kongelige fra Qatar som ble tatt som gisler hvor løsepengene havnet i feil hender.

De siste dagene har Den Arabiske Halvøy og vår redaktør Reier Møll Schoder blitt brukt i ulike mediekanaler for å bidra til å forklare hva som skjer i gulfen.


NRK valgte 5 juni å basere en hel sak på våre analyser, hvor vi pekte på at Trump sitt besøk i Riyadh kan ha medvirket til Qatarkrisen

På bakgrunn av denne artikkelen fikk vi flere henvendelser. NTB ville ha våre synspunkter på bakgrunnen for Qatarkrisen og publiserte en sak om hvorfor denne konflikten er mer spent enn konflikten i 2014.

NRK P2 ønsket en utdypning av hva som lå bak konfliktene og også synspunkter på Trump sin rolle i det hele. 6 juni deltok vi på Nyhetslunsj i P2/Alltid Nyheter.

Deretter ble vår redaktør regelrett kastet inn i en livesending på NRK Nyheter for å bidra med sine syn på hvordan angrepet i Iran og Qatarkrisen kunne ha sammenheng, og for å utdype mer rundt maktforholdene på den arabiske halvøy.

I etterkant av sendingen ble flere av uttalelsene gitt under livesendingen også brukt i en nettartikkel om angrepet i Iran og Saudi-Arabia sin rolle.


På grunn av både påstått hacking fra Russland, Trump sin overivrige twitring til støtte for Saudi-Arabia og angrepet i Iran økte interessen for kommentarer på hva som er bakgrunnen og hva som kan skje fremover i regionen. TV2 tok også i mot vår redaktør i sin livesending på Nyhetskanalen hvor dette var tema.

Tv2 Nyhetene laget også et innslag til sin hovedsending hvor vår redaktør er intervjuet både om Trump og om hvorfor det er en Qatarkrise.


Andre lesverdige saker

Heldigvis har flere kloke hoder med gode kunnskaper om Qatar og gulfregionen kommet frem i lyset med gode analyser de siste dagene.

Førsteamanuensis Ramia Maktabi her skrevet en meget god kronikk om Qatar og bakgrunnen for konflikten

NRKs midtøstenkorrensponent Kristin Solberg har skrevet en god forklaring på hvorfor Qatar er skjøvet ut i kulden

Ellers anbefaler vi å følge med på vår Twitter / Facebook for å få jevnlige oppdateringer og tips til lesestoff som kan gjøre deg litt klokere på hva som skjer på den arabiske halvøy.

Kommentar: Saudi-Arabia på propagandatur til Norge

En dagstur av general Ahmad Asiri til Norge skulle sørge for full støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Det ble en pinlig forestilling på så mange måter.

 Invitasjon fra den saudiske ambassaden i Norge

Invitasjon fra den saudiske ambassaden i Norge

Invitasjonen ovenfor ble sendt ut fra den saudiske ambassaden i Norge til en god del fremtredende akademikere, journalister og andre personer i forkant av "informasjonsmøtet" hvor general Asiri skulle delta. Reaksjonene lot ikke vente på seg, verken på sosiale medier eller i debattspaltene. I VG tok blant annet Linda Noor og Andreas Halse (m.fl.) til orde for at Litteraturhuset burde tenkt to ganger før de gav ambassaden en arena til å propagandere. Selv om Litteraturhuset nok burde tenkt på hvordan det kan svekke deres omdømme å bli assosiert med en slik hendelse, bør størsteparten av kritikken uansett rettes mot ambassaden.

For å delta på arrangementet krevde ambassaden påmelding og dokumentasjon på pressetilhørighet/legitimasjon (noe man kan tolke som et ønske om å ha oversikt over hvem som var til stede og kunne spore hva som ble skrevet). Den Arabiske Halvøy valgte av den grunn ikke å delta.

Etter hva som blir fortalt om arrangementet ble det i stor grad holdt et foredrag om hva Saudi-Arabia gjør for å beskytte befolkningen i Jemen, og at tilnærmet alle problemer i landet skyldes houthiene. I etterkant av arrangementet fikk mediene "adgang" til å intervjue generalen, noe blant annet VGs Amund Bakke Foss gjorde. I reportasjen avviser Asiri at bilder av skadde barn er fra Jemen og bestrider verifisert informasjon fra internasjonale organisasjoner som Amnesty, Redd Barna og HRW.

Avslutningsvis dukket Asiri opp i NRK Urix hvor han igjen forsøker å forsvare Saudi-Arabia sin krigføring i Jemen. Det er mye som provoserer i intervjuet, men en ting må trekkes frem. Asiri sin forståelse av hva fakta er.

Både Amnesty, HRW og Redd Barna har dokumentert brudd på regler i krig, på overgrep mot sivile og at bombeangrep har rammet sivile mål. Asiri avviser dette som fabrikasjoner, på det ene grunnlaget at dokumentasjonen er blitt innhetet utenfor den saudiske koallisjonens kontroll. Det saudiske regimet mener på alvor at for å kunne uttale seg om fakta på bakken må man være under beskyttelse av den saudiske koallisjon, alt annet er fabrikasjoner. Det at uavhengige organisasjoner totalt vil ødlegge sin uavhengighet (og selv bli et mål for motparten i krigshandlinger) ved å underlegge seg et slikt regime ignoreres. Det er bare synd at det ikke er tid i intervjuet til å konfrontere Asiri på dette punktet.

Hele URIX sin sending om Jemen kan du se her

Provoserende og kontraproduktiv

Det er ingen tvil om at houthiopprørerne og alliansen med tidligere president Saleh har satt den jemmenistiske befolkningen i en stor krise. Houthiene bruker barnesoldater og søker tilflukt blant sivile i sin kamp mot den saudiarabiske koallisjonen. Det bryter daglig regler for krig og de terroriserer deler av sivilbefolkningen. Det er ingen helter i denne krigen.

Det er derfor helt legitimt, også etter internasjonal rett, å støtte en legitim regjering som blir utsatt for et kupp slik Saudi-Arabia har gjort i Jemen. Det store problemet oppstår når Saudi-Arabia benytter seg av samme lovstridige metoder som de sier at de kjemper i mot.

Vi har tidligere skrevet en lengre kommentar om Saudi-Arabia og påståtte folkerettsbrudd. Her argumenterte vi for at krigen i Jemen i seg selv ikke er problemet, problemet oppstår når en part helt bevisst går inn for å bryte regler for krig i et forsøk på å stanse en opprørsgruppe. Det må få konsekvenser ellers vil regler for krig være verdt ingenting. Det er nettopp dette organisasjoner som Leger Uten Grenser argumenterer for i sine uttalelser om krigen i Jemen. Når Saudi-Arabia i tillegg blokkerer FN til å foreta undersøkelser av påståtte regelbrudd, og avviser alle bevis som ikke er innhetet i samarbeid med dem, da har argumentet om at de ønsker å hjelpe sivile mistet all sin legitimitet.

Å skyte seg i foten

Propagandaturen til Oslo og ressursene Saudi-Arabia bruker på å overbevise verden om at de er den "gode" i denne krigen er nesten komisk. For Saudi-Arabia hadde i utgangspunktet et godt utgangspunkt. En milits, støttet av en avsatt president i et folkelig opprør, tok over makten i nabolandet med makt. Om Saudi-Arabia hadde gått inn for å forsvare befolkningen i Jemen, ved å følge regler i krig, ved å ikke bombe sivile, sykehus, gravferder og skoler og ved å ikke blokkere humanitær hjelp så ville de vunnet opinionen. De kunne skapt seg et bedre rykte i vesten, de kunne skapt en plattform for å bygge opp Jemen sammen med befolkningen og de kunne skapt et klima internasjonalt som gjorde det tilnærmet umulig for houthiene å fortsette kampen. Hva gjorde de i stedet? Det totalt motsatte!

Krigen i Jemen har skapt en humanitær krise, mye grunnet Saudi-Arabias krigføring. Det har skapt økende sympati for houthiene innad i Jemen og svekket president Hadi. Til og med mange av dem som kjemper mot houthiene, er like negative til Saudi-Arabia. Krigen er blitt en hengemyr som Saudi-Arabia ikke kommer seg ut i fra og sivilbefolkningen de skulle "hjelpe" har fått kjenne hva den hjelpen innebærer på kroppen i snart to år!

Saudi-Arabia har skutt seg selv i foten istedenfor å hjelpe Jemen med å komme seg på beina. Istedenfor å innrømme nederlaget drar Asiri til Norge for å fortelle alle som kan se at blodet renner at vi ikke må stole på våre egne øyne. De eneste øynene vi kan stole på er Asiris egne øyner og hans tolkning av det han ser, i følge han selv. I mellomtiden betaler sivilbefolkningen i Jemen prisen for at Asiris øyne ikke greier å skille mellom fiksjon og fakta.