Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Category: "Jemen"

A Step Closer: Spark en ball for Jemen

Den 19. februar arrangerer A Step Closer (ASC) en fotballturnering for å samle inn penger til utdanning for barn og unge i Jemen. Leder av ASC, Betül Cokluk, forklarer hvorfor organisasjonen i år fokuserer på Jemen. Og ikke minst, hvordan du kan bidra til å hjelpe barn og unge i Jemen!

A Step Closer- en liten organisasjon med et viktig budskap

I 2010, da A Step Closer (ASC) ble stiftet, valgte grunnleggerne i organisasjonen å støtte et prosjekt for palestinske flyktninger i Libanon. Vi arrangerte en fotballturnering i juni det samme året på Ekebergsletta i Oslo. Inntektene fra innsamlingsarrangementene våre gikk uavkortet til å etablere et ungdomssenter i flyktningleiren Rashedieh i Libanon. Jeg kunne ikke forutse at den fotballturneringen skulle være starten på årrekke med samme konsept: frivillighet, fotball, bistand, ungdommer, solidaritet og brobygging mellom mennesker.

Med mange ildsjeler med på reisen har ASC klart å opprettholde denne tradisjonen på grasroten. Den 19.februar 2017 skal vi arrangere den åttende turneringen for det åttende året på rad. I år skal 100% av inntektene gå til Flyktninghjelpens utdanningsarbeid i Jemen. I år skal det sparkes en ball for Jemen!

Alarm om Jemen

Til tross for alarm om Jemen ser vi i dag at konflikten i landet er en av mange konflikter i verden som er neglisjert og får lite internasjonal oppmerksomhet. Konflikten har mange bakenforliggende faktorer som fører til en livstruende helse- og livssituasjon til store deler av befolkningen. Situasjonen i Jemen ble forverret da en allianse av arabiske land med Saudi-Arabia i spissen gikk sammen og startet sine luftangrep mot Houthi-bevegelsen (utgjør ca. 1/3 av den totale befolkningen) i hovedstaden i mars i 2015.

Det vi frivillige i ASC ønsker å rette fokuset mot er sivilbefolkningen som lider av effektene og konsekvensene av konflikten. Fattigdom har alltid vært en stor utfordring i Jemen. Politisk fragmentering har eksistert også lenge før Sør-Jemen slo seg sammen med Nord- Jemen og dannet dagens Jemen i 1990. Historisk sett har det også vært lite økonomisk stabilitet i landet. Den politiske blokaden, ledet av både interne og eksterne aktører, påvirker en sivilbefolkning som allerede levde i vanskelige omstendigheter før blokaden.

Blokaden fører til at tilstrekkelig basisvarer ikke kommer inn i landet. De humanitære behovene har blitt forverret og majoriteten av befolkningen trenger hjelp. Sult har blitt livstruende. Infrastrukturen er svekket, rent vann har blitt en mangelvare og helsetjenester er ingen selvfølge å kunne få. Stadig flere intern fordrevne flyktninger er å finne i Jemen. Omtrent 2 millioner barn går ikke på skole. Barn som ikke går på skole står i fare for å bli utsatt for vold og overgrep. Disse barna kan enklere bli rekruttert til væpnede grupper. Jenter får ikke gå på skole fordi familien vil spare penger. Ofte blir de giftet bort i tidlig alder.

Spark en ball for Jemen

Det kreves en politisk løsning på konflikten som foregår i Jemen. Bistandsarbeid, inkludert den symbolske støtten til ASC, løser ikke problemene som eksisterer i Jemen i dag. Det er også begrenset hvor mange personer en liten organisasjon som ASC klarer å nå ut til med et budskap. Til tross for dette er det av prinsipp viktig for oss å være stemmen til sivilbefolkningen i ett land hvor makthavere ikke imøtekommer deres essensielle menneskebehov og rett. Vår støtte er som en dråpe i havet, men for oss er det viktig å vise at det ikke skal veldig mye til for å bistå mennesker i en vanskelig situasjon. Det er viktig for oss at Jemen ikke taper generasjoner når landet er krigsrammet.

ASCs årlige tradisjon er å velge ut et prosjekt på globalt nivå som vi støtter økonomisk ved å arrangere innsamlingsaksjoner som genererer midler til formålet. Alle i organisasjonen jobber 100% frivillig og vi sender innsamlede midler uavkortet til formålet. I år har ASC valgt å støtte Flyktninghjelpens utdanningsarbeid i Jemen. Til tross for at utdanning er en menneskerett, så er det altfor mange jemenittiske barn som ikke får innfridd denne menneskeretten i sitt eget land. Ett barn som ikke får tilgang til skolegang, er ett barn for mye.

Hovedmålgruppen til Flyktninghjelpens utdanningsarbeidet er barn og unge mellom 6-24 år som er intern fordrevne flyktninger. Utdanningsarbeidet deres i Jemen innebærer å lære barn og unge å lese, skrive og regne, styrke barn og unges fag- og livskunnskaper, gi ungdom styrken de trenger for å bli produktive og nyttige medlemmer av lokalsamfunnet og gi opplæring i yrkesfag som: snekring, muring, elektrisk installasjon og skreddersøm. I 2016 har Flyktninghjelpen drevet utdanningsprosjekter sør i landet, i Lahij og Aden. I 2017 planlegger de å utvide tilbudet for barn nord i Jemen. Dette gjelder i Hajjah og Hodeida. Flyktninghjelpen bruker jemenitter på lokalt nivå for å drive deres prosjekter og de får dermed eierskap til prosjektene.

Du kan støtte vår bistandsaksjon for Jemen ved å melde på enten jente- eller guttelag til fotballturneringen som skal finne sted den 19.februar i år i Ekeberghallen i Oslo. I tillegg til at det skal sparkes en ball for Jemen, så vil det også være salg av varmmat og kaker til inntekt for det samme formålet. Om du ikke har mulighet til å delta på fotballturneringen kan dere støtte prosjektet ved å sende et donasjonsbidrag til konto: 1503.85.33492. Husk å merke bidraget med ”Jemen”.

Medmenneskelighet og dugnadsånd er verdier som er forankret i den norske folkesjelen. Det er verdier vi frivillige i ASC forsøker å ivareta og videreutvikle. Vi prøver også å inspirere andre unge mennesker der ute gjennom å danne en årlig møteplass i Ekeberghallen. Det som vil stå sentralt i år på Ekeberg er: frivillighet, bistand, solidaritet, brobygging mellom ulike samfunnsgrupper og nytt håp til jemenittiske barn. Hvis du ser verdi i noe av dette holder du av 19.februar og tar turen innom Ekeberghallen!

Gi barn i Jemen nytt håp gjennom utdanning.

> Together we can get A Step Closer

Kommentar: Når setter vi ned foten for våre venner Saudi-Arabia?

Alliansen og det gode samarbeidet Norge har med Saudi-Arabia er en helt riktig utenrikspolitisk strategi både av økonomiske, sikkerhetspolitiske og norske interesser. Men i en situasjon hvor våre «venner» bryter internasjonale regler og setter millioner av sivile liv i fare i Jemen, bør vi ikke i det minste kunne forvente en debatt rundt hva som er norske interesser opp i alt dette? Er det rett og slett slik at sivile liv i et land langt der borte ikke har noen betydning før de banker på vår dør og vil inn?

Om det er slik at Norge kun jobber for sivile rettigheter og menneskerettigheter når våre primærinteresser ikke blir skadelidende, så må vi også kunne debattere og være ærlig på dette offentlig.

Et Jemen i krig
Jemen er et land herjet av krig. En krig som utkjempes mellom den internasjonale legitime regjeringen sterkt støttet av Saudi-Arabia og houthiopprørere nord i landet, som har allierte seg med maktapparatet rundt den tidligere presidenten Ali Abdullah Saleh. I nord støttes den tidligere presidenten og houthiene, i sør støtter man koalisjonen ledet av Saudi-Arabia. For et år siden uttalte leder av Det Internasjonale Røde Kors at Jemen etter fem måneder med krig ser ut som Syria etter fem år. Krigen har nå vart i 18 måneder og over 10000 mennesker er offisielt drept (tallet er trolig høyere), av dem mange barn. Jemen har like mange innbyggere som Australia (rundt 24 millioner mennesker) og over 80 % av disse har behov for humanitære hjelp og lever under FN sin fattigdomsgrense på $2 dagen. 14 millioner av innbyggerne sliter med å få tak i mat. Over tre millioner mennesker er internt fordrevne flyktninger og sliter med å dekke primærbehovene som mat, husly og drikkevann. Det er kun de siste dagene det virker til at også norsk media har fått øynene opp for den prekære humanitære situasjonen i landet, hvor både VG og NRK har hjerteskjærende reportasjer om barn som sulter.

Jemen seiler opp til å bli verdens største humanitære krise om krigshandlingene fortsetter fremover. De som ikke dør av krigen, vil trolig dø av sult. Jemen importerer 90 % av alle matvarer og mat brukes som våpen av begge parter i krigen. Saudi-Arabia bomber infrastruktur for å hindre humanitær hjelp i områder kontrollert av houthiene, som igjen gjør det samme der de har mulighet. Burde ikke Norge, som fremhever seg som fredsnasjon og menneskerettighetens høyborg, i alle fall diskutere hva vi kan bidra med for å få slutt på krigshandlingene? Foreløpig virker konflikten helt glemt i norsk offentlighet.

Saudi-Arabia, et land Norge av økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser ønsker å ha et godt forhold til, er en sentral part i denne konflikten. Et land, som med våpenstøtte fra våre allierte USA og UK, bomber Leger Uten Grensers sykehus. Journalister som ønsker å reise til Jemen for å dokumentere hva som foregår har lenge blitt nektet innreise av saudiarabiske myndigheter. Det skal understrekes at begge parter i konflikten konsekvent bryter folkeretten ved å bruke barnesoldater, klasebomber, angripe sivile mål og ved å ikke respektere humanitær rett. Alt dette er grundig dokumenter av ulike NGOer som risikerer livet for å få frem fakta. Da de samme NGOen oppfordret FN til å foreta en uavhengig granskning av krigsforbrytelser jobbet Saudi-Arabia hardt for å hindre dette og lyktes. I tillegg truer Saudi-Arabia med å trekke alle donasjoner til FNs arbeid om de blir omtalt som overgripere mot barn grunnet krigføringen i Jemen.

Norske interesser
Det kommer stadig rapporter om krigshandlinger på saudisk jord, ofte fordi stammer i grenseområdet mellom Jemen og Saudi-Arabia har mer lojalitet til Jemen enn det saudiske kongehuset. I et paranoid oljemarkedet kan krigen bidra til å øke oljeprisen ved at flere og flere frykter at den kan spre seg til områder hvor saudisk oljeproduksjon foregår. I tillegg eksporterer Norge våpen (b-materiell) til Saudi-Arabia, så krigen bidrar til å holde norske arbeidsplasser i gang. De fleste sivile på flukt i Jemen er i en så prekær humanitær situasjon at de ikke har råd eller mulighet til å komme seg ut av landet. Derfor kommer det tilnærmet ingen flyktninger til Norge fra Jemen. I motsetning til Syria så merker vi i Norge ingenting til det som blir omtalt som en av de største humanitære krisen i verden, siden verken media eller det politiske Norge ser seg tjent med å gi krigen oppmerksomhet. Sist, men ikke minst, Norge opprettholder gode bilaterale relasjoner med kongefamilien ved å ikke stille spørsmål med Saudi-Arabias handlinger i Jemen. Er man litt kynisk er det i Norges interesser å la sivilbefolkningen bli sultet og bombet, siden en reaksjon fra Norge kan skade oss økonomisk og sikkerhetspolitisk.

Så kjære det politiske Norge, her er en utfordring;

Hvor galt må det gå i Jemen før man offentlig kan si til våre venner Saudi-Arabia at nå går dere over streken, selv om vi kan risikere at det rammer oss økonomisk, svekker vår sikkerhet eller vårt forhold til flere land i Midtøsten?

Om det er slik at Norge kun jobber for sivile rettigheter og menneskerettigheter når våre primærinteresser ikke blir skadelidende, så må vi også kunne debattere og være ærlig på dette offentlig. I et realpolitisk bilde er dette fullt forståelig, men vi kan ikke på en side profilere oss som menneskerettighetenes høyborg og fredsnasjon og på den andre siden kun forsvare disse verdiene når det innebærer liten risiko mot egne nasjonale interesser.

Dessverre tror jeg barn må fortsette å bli drept eller dø av sult, Leger uten Grenser må tåle å bli bombet, journalister må tåle å risikoen for å bli sett på som legitime mål om de dekker krigsforbrytelser, FN må tåle å bli utpresset og vi som er dumme nok til å bry oss om døde barn og voksne i et land langt der vekke må tåle at katastrofer som ikke rammer norske interesser sjeldent vil være verdt å bry seg om for storsamfunnet.

”Vi må hjelpe dem der de er” har vært et mantra i norsk politikk det siste året. Den eneste muligheten til å hjelpe sivilbefolkningen i Jemen er hvor de er, og da få en slutt på krigshandlinger. Men siden jemenittene er så fattige og uten ressurser, slik at de aldri vil greie å flykte hit, så virker det ikke så viktig å bruke innflytelse på å hjelpe dem der de er. Det ville jo ikke være i Norges interesser.