Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Category: "Qatif"

Saudi Arabia: Olje + opprør + Sjia = Mediestillhet

En liten nyhetsoppdatering på mandagen. I går kom det flere meldinger om at det var opprør i byen Qatif på østkysten av Saudi-Arabia. Qatif er kjent som senteret til sjiaminoriteten i Saudi-Arabia og det har vært tilløp til opprør der flere ganger det siste året. Det hele er ganske komplekst, for det er mange interesser som står i mot hverandre i dette området. Jeg tenkte jeg skulle belyse dette litt.

I følge Al Jazzera, som er en av få nyhetsmedier som i det hele tatt har dekket opprøret i Qatif, så startet protestene da en prominent religiøs leder blant sjiaene ble arrestert.  Sjeik Nimr al-Nimr skal ha blitt jaget av politet under en kjøretur og deretter skadet, for så å bli arrestert. Han har tidligere vært kjent som en ganske kraftig kritikker av myndighetene og har vært arrestert flere ganger tidligere. Nyheten om arrestasjonen spredte seg kjapt via sosiale medier, mye på grunn av bildet som Al Jazeera illustrerer sin artikkel med. Der ser man en eldre mann, som skal være al-Nimr skadet i en politibil og dekket av blod.

Fra offisielt hold skal Al-Nimr og hans tilhengere ha skutt mot politiet og deretter blitt skadet da politet avfyrte skudd tilbake. Uavhengige kilder sier derimot at Al-Nimr ikke var bevepnet. I etterkant samlet flere hundre mennesker seg i gatene i Qatif for å vise sin støtte til Al-Nimr i det som var en fredelig demonstrasjon. Saudiske sikkerhetstyrker som ikke tillater demonstrasjoner overhodet åpnet ild mot demonstrantene og minst to stykker skal ha blitt skutt og drept, flere skal ha blitt skadet. Du kan se en video av demonstrasjonen, og hva som skjer når skudd blir løsnet mot dem, under. (NB:Ganske sterke bilder)


I etterkant av angrepet på demonstrantene så har det vært mye oppstuss  spesielt på twitter over at denne demonstrasjonen ikke blir nevnt i internasjonal media. I tillegg til stykket i Al Jazeera, så har jeg kun funnet et stykke hos Reuters som også nevner hva som har skjedd. Saudisk media nevner det ikke med et ord, heller ikke andre medier på Den arabiske halvøy. I internasjonal media har det også vært tyst, noe som er litt rart i og med at opprør i Saudi egentlig er en meget god nyhetssak. Hvorfor er det slik?

Svaret er egentlig ganske enkelt. I Qatif på østkysten (se kart under) så finnes sjiaminoriteten i Saudi-Arabia. På østkysten finnes også de fleste oljefeltene til Saudi-Arabia og det er derfor uhyre viktig å holde kontrollen i disse områdene slike at oljeproduksjonen ikke trues. I tillegg ligger Bahrain rett over sundet og Iran ikke så langt i fra de heller.


Sjiaene i Saudi havner mellom barken og veden. Som minoritet blir de diskriminert. De kan ikke jobbe i militæret eller i sentrale statlige stillinger og de blir behandlet som annenrangs borgere. Hver gang de protesterer og ønsker å forbedre sine levekår, så blir det sett på som en sikkerhetstrussel siden de er sjiaer. Da blir de automatisk knyttet til Bahrain sitt opprør og ikke minst til Iran. Det hjelper ingenting at demonstrantene selv er fredelige og er klare på at deres mål ikke er å kaste kongen, men å forbedre egne kår. Sjiaene blir sett på kun som en sikkerhetstrussel, ikke en minoritet som skal behandles som minoriteter i følge saudiske myndigheter. Og det blir verre.

Det er mye motstand mot den saudiske kongefamilien og hvordan de styrer landet. Men en ting er nesten hele den saudiske befolkningen enig i, at sjianene i øst er en fare og en trussel som bare bør holde kjeft. Så av den grunn så har militæret og sikkerhetsstyrkene full støtte i befolkningen til å slå hardt ned på alt som ligner på et opprør i øst. Og USA og andre vestlige land gir sin stille aksept siden det betyr at oljeproduksjonen ikke forstyrres.  Markedet er da også fornøyd, for uroligheter i Saudi kan påvirke oljeprisen.

Det er med andre ord ikke lett å være saudier og sjia, for det er tilnærmet ingen som bryr seg og som støtter deres kamp om få rettighetene som alle andre ønsker. Penger og olje har en tendens til å trumfe frihet og rettigheter. Til og med når det gjelder mediedekning.

Bahrain: Den glemte revolusjonen

Da er vi inne i et nytt år og det begynner også å nærme seg årsjubileer for opprørene som har brutt ut i den arabiske verden i 2011. Det har vært et hendelsesrikt år i hele Midtøsten og når historiebøkene skal skrive om den arabiske våren så vil 2011 være et sentralt år. I det store og det hele har det folkelige opprøret fått den dekningen det fortjener i lokal og internasjonal presse, med et stort unntak: Bahrain.

Avisen The National hadde i forrige uke små artikler som oppsummerte hva som har skjedd i alle land i Gulfen det siste året, med unntak av Jemen (Der har det skjedd så mye at det er vanskelig å oppsummere dette på en side). Avisen skrøt hemningsløst av UAE, landet som eier og publiserer avisen, mens den var mer kritisk innstilt til Oman, Qatar, Kuwait og Saudi Arabia. Det ble allikevel lagt mest vekt på situasjonen i Bahrain. Et opprør som har vært underrapportert og tilnærmet «glemt» med vilje av det internasjonale samfunnet.

Opprøret i Bahrain har jeg ikke nevnt så ofte her på bloggen, rett og slett fordi jeg sitter med lite kunnskap om hva som har skjedd og hva som skjer. Men nå som 2011 blir 2012 så fortjener Bahrain og de fredelige demonstrantene der oppmerksomhet. I avisartikkelen til The National om året i Bahrain legges det stor vekt på at opprøret i det lille øylandet tilnærmet er vasket kjemisk vekk fra nyhetsagendaen. Bahrain er som noen kanskje vet, nære allierte til Saudi Arabia og saudierne vil for alle del motvirke noen tegn på maktforskyvninger i det lille kongedømmet. Hovedgrunnen til dette er at flertallet av innbyggerne i Bahrain er sjiaer, mens kongedømmet er sunni. I tillegg er størsteparten av Saudi Arabia sine sjiaer bosatt på østkysten, i Qatif-området, i nærheten til Bahrain. Et opprør i Bahrain kan dermed fort smitte over på Saudi Arabia sine egne innbyggere, det tror i alle fall den styrende eliten. Saudi (og dessverre også USA) har uten bevis hevdet hardnakket at deler av opprøret i Bahrain er styrt fra Teheran. Sjia + opprør er ikke alltid = Iran. Men argumentet er blitt brukt så mye at det er blitt en sannhet, bare fordi det er blitt repetert. 

Og så må man da ikke glemme oljen, for størsteparten av Saudi sin oljeproduksjon skjer nettopp på østkysten og forstyrrelser i den vil være katastrofalt for hele verdensøkonomien.  Derfor valgte Saudierne tidlig å «låne» ut militære styrker til Bahrain slik at de kunne slå ned opprøret som begynte 14 februar 2011. Og eneste vei inn til Bahrain og ut av Bahrain går over en 22 kilometer lang bro, finansiert av Saudi og bygd akkurat stor nok til at tanks kan kjøre over. Tilfeldig? Neppe.

Selve opprøret i Bahrain ble hardt og hurtig slått ned, mens problemene som folk ønsket løsninger på ble ikke løst. Ennå jobber opposisjonelle for å innfridd kravene de stilte i fjor vår; Et konstitusjonelt monarki og viktigst slutt på det som i stor grad er institusjonell diskriminering av sjia majoriteten som bor på øya. Noe fremgang har det vært etter opptøyene, i november slapp Bahrain Independent Commision of Inquiery (BICI) en rapport som viste at arresterte demonstranter var blitt mishandlet og torturert og at overdreven maktbruk fra myndighetenes side var systematisk. Myndighetene har i etterkant opprettet en nasjonal menneskerettighetsinstitusjon, men lite annet er blitt gjort. 

Og det som er farlig er at opprøret ikke er avsluttet, det er bare satt på pause. New York Times hadde i forrige uke en fascinerende artikkel om hvordan revolusjonen nå ble planlagt på kaféer, spesielt COSTA, som er populært i Midtøsten. Selve artikkelen starter med å få frem hvordan opprøret i Bahrain er spesielt på så mange måter, for eksempel at politiet nå spaner på kafeer for å passe på at folk ikke driver «regimekritisk» virksomhet når de bestiller seg en Kaffe Latte:

MANAMA, Bahrain — The police cars were lined up across the street, staking out a hub of subversive activity. Their focus was not some underworld hangout, but a coffee shop, Costa Coffee, in a shopping mall.
There was tension in the air when, suddenly, the suspects stood up, six women, and what did they do? They smiled and posed for pictures.
The police fired their weapons, tear gas and sound bombs, and the women rushed inside, frightened, a bit, exhilarated, a bit, and very well rehearsed.
“Thank you. Thank you,” the women and dozens of other customers crowding the patio chanted sarcastically as they rushed inside. The cafe’s security guard promptly sealed the doors with tape. The person making the coffee, who had worn a kaffiyeh scarf to protect against the fumes, offered trays of lemon slices and jugs of milk, which ease the burn of tear gas. Some patrons recorded the episode on video, and posted about the event live on Twitter.
And then it was over, just like that. The doors were opened, and in 20 minutes the patio was once again crowded.
“The cake’s just spicy now,” said Fatima Abbas, as she and her two daughters plugged their noses with napkins and continued sharing a slice of blueberry cheesecake. “We’re used to the flavor.”
Dette viser med all tydelighet at man ikke skal lukke øynene for hva som skjer i Bahrain, for frustrasjonen og sinnet er ikke forsvunnet. Og selv om det gagner Saudi Arabia, USA, Europa, ja hele verdensøkonomien at man tier dette i hjel, så bør folk i Bahrain få de samme mulighetene til å uttrykke sin frustrasjon som andre innbyggere i den arabiske våren.
Jeg var i Bahrain i juni og da virket byen/landet helt normalt. Det var selvfølglig mindre turister enn vanlig og litt mer sikkerhetsoppbud, men ellers kunne man ikke merke at noe opprørsk hadde funnet sted. Helt til man satt seg inn i taxier. Taxiene kjøres nesten utelukkende av sjiamuslimer i Bahrain og alle sjåførene vi pratet med var forbanna, sinte og hadde på langt nær gitt opp kampen. Men de visste de måtte være tålmodige. De var forbanna på sin egen kongefamilie, på Saudi Arabia, på USA, på vesten, ja til og med på Al Jazeera. Og det er ikke så rart, for Bahrain har blitt behandlet annerledes enn andre land som har hatt opprør det siste året.
En liten avsluttende kommentar angående Al Jazeera English. De har i løpet av året blitt den nye store internasjonale nyhetsleverandøren, som spesielt i Midtøsten har et kontaktnettverk og kompetanse BCC og CNN bare kan misunne. Og dekningen deres av den arabiske våren har vært så bra at de var favoritter til å vinne Nobels fredspris. Den fortjener de ikke, mye på grunn av nettopp Bahrain.
For dekningen av konflikten i Bahrain har vist at AJE ennå ikke er så uavhengige som man håpet på. I begynnelsen overså de bare hva som skjedde i Bahrain. Da det ble umulig, så lagde de små informative reportasjer, sjeldent direkte og sjeldent med noen form for kommentarer og analyser. De la ut noen nettsaker på sine nettsider, men i motsetning til alle andre artikler om den arabiske våren, så ble kommentarseksjonen fjernet. Mye av grunnen til denne varsomheten var at Qatar selv sendte styrker gjennom GCC til Bahrain og dermed ble konflikten i Bahrain underrapportert. Spesielt hendelsene i etterkant med fengsling av opposisjonelle, leger og helsepersonell og maktmisbruket fra myndighetenes side ble aldri tatt opp like seriøst som når det skjedde i Tunisia, Egypt, Libya og Jemen. Konflikten i Bahrain viser rett og slett at det dessverre ennå finnes ulike nivåer for hvem som skal få lov til å kjempe for sine rettigheter, for mens verden har støttet tunisiere, egyptere, libyere og til en viss grad syrere og jemenitter, så har majoriteten i Bahrain blitt glemt. Kanskje er 2012 året hvor dette endrer seg.