Den arabiske halvøy

En blogg om Den arabiske halvøy med fokus på Saudi-Arabia og Jemen

En blogg om hva som skjer i gulfen, både analyser, nyheter og trivialiteter. Er ment å være et supplement til dem som er interessert i området og som ønsker en litt dypere og bredere dekning enn det norsk media gir. Hovedfokuset er på Saudi-Arabia og Jemen.

Filtering by Category: "Ali Muhsin"

Jemen: En revolusjon for revolusjonen?

The military restructuring doesn't solve Yemen's infighting. Rather, it could exacerbate it at a time when the country has more pressing issues. Within this military reshuffle are the seeds of years of future conflicts. 

The central problem with Yemen today is that it is a highly fragmented and divided country, with no national leadership that can unite a majority of the population around a vision or program for the future.

 As the US continues to hold workshops to educate Yemenis in the capital on the rule of law — through its right hand USAID — it is killing them outside the law through its left hand, the drones strikes.

For en uke siden kom det spennende nyheter ut fra Jemen. President Hadi hadde utstedt ordre om at deler av den jemenittiske hæren skulle omorganiseres og denne gangen var det storfiskene som skulle trekkes ut av vannet. Den siste uken har ulike aktører med innsikt i Jemens indre anliggende spådd hva dette vil bety for landet fremover. Den eneste enigheten som eksisterer er at det ikke er mulig å spå. Opp i alt dette så har amerikanerne gjenopptatt sine drone-angrep på jemenittiske borgere. Det gjør ikke situasjonen enklere for de som jobber for en nasjonal forsoning av det jemenittiske folk.

Nyheten om omstruktureringen sprakk for en uke siden og det er den dristigste manøveren til president Hadi så langt. Det har lenge vært et krav om at Saleh og hans familie må fjernes fra maktposisjoner, spesielt militæret, og det var nettopp det Hadi tok mot av seg til å gjøre. Ali Abdullah Saleh er for tiden i Saudi-Arabia for medisinsk behandling og da tok Hadi affære. Ahmed Saleh, potensiell presidentkandidat og sønnen til Ali Abdullah Saleh ble fratatt vervet som sjef for Den republikanske garde. Garden ble oppløst og innlemmet i en ny militærenhet, mens Ahmed ble utnevnt til jemenittisk ambassadør i FAE. Nevøene til Saleh, Ammar Mohammad (Leder av National Security Bureau) og Tariq Mohammad (sjef for The Presidential Guard) ble henholdsvis militær attaché til Etiopia og Tyskland. Han sendte med andre ord hele Saleh-familien ut av landet. Under opptøyene i 2011 kjempet Saleh-familien mot general Mohsen Al-Ahmer. Mohsen Al-Ahmer ble også fjernet fra sin posisjon som sjef for «The First Armoured Division» og oppnevnt som militær rådgiver til president Hadi. Mohsen mistet sin hær (hæren ble oppløst og deres hovedkvarter skal gjøres om til en nasjonal park tro det eller ei) men fikk mulighet til å påvirke President Hadi i den retning han ønsker. Dette trekket viser at Saleh-familien fikk en større smekk over fingrene enn det Mohsnn gjorde. Men hva betyr det for Jemen?

En klar konsekvens av dette er at teltleirene i Change Square og andre steder i Sana’a nå blir rigget ned. I følge Washington Post har ungdomsgrupperingene som har styrt mye av demonstrasjonene de siste årene uttalt at de pakker sammen siden målene med protestene nå er innfridd. Men de advarer også om at de vil komme tilbake om det er nødvendig. Hovedgrunnen er ikke de militære omstruktureringene, men ønsket om å fokusere på den nasjonale dialogen som nå foregår. En dialog Raymond Lidal har rapportert fyldig om tidligere.(Du får også fyldig informasjon om maktkampen mellom Mohsen, Saleh og Al-Ahmer klanen i det innlegget om du vil vite mer). Dermed er Jemen et steg videre på veien mot en mer stabil stat sier mange. Er det så enkelt?

Er det så enkelt?
I etterkant av de militære omstruktureringene så er det mange som har vært ute å ytret seg. Human Right Watch har på den ene side applaudert omstruktureringene, spesielt det at både Saleh-familien og Mohsen er fjernet fra sine stillinger. På den andre siden har de sterkt kritisert at Saleh-familien får diplomatstillinger i utlandet (diplomatisk immunitet) og ikke kan tiltales for brudd på folkeretten under opprøret i 2011, mens Mohsen blir promotert til en høyere militær stilling. International Crisis Group peker på mye av det samme som HRW, men er litt grundigere i sin analyse. De peker på at selv om Hadi har vingeklippet Saleh-familien, så kan det ha medført at Mohsen (selv om han mistet sin hær) har kommet styrket ut av denne omorganiseringen. Mohsen er forhatt både av Houthiene i nord og separatistene i sør, og en styrket Mohsen i statsapparatet er ikke godt nytt for den nasjonale dialogen som foregår. Det er som ICG påpeker like viktig å få Mohsen ut av maktposisjoner om det skal være noe håp for at Den nasjonale dialogen skal ha mulighet for å lykkes. 

 Hva er konsekvensene?
Det er ikke lett å se hvilken betydning denne omstruktureringen vil ha å si for Jemen fremover. I løpet av uken har det kommet to meget interessante analyser fra eksperter på området, Bernhard Haykel og Sama’a Al Hamdani. De er uenige på noen punkter, men begge peker på en del faktorer som er viktige å ta med i beregningen. Haykel starter sin artikkel med å påstå at omstruktureringen effektiv har gjort slutt på Saleh sin innflytelse i jemenittisk politikk og at Mohsen er strippet for makt. Den uttalelsen har han fått mye kritikk for, for Saleh er uten tvil en faktor å regne med selv om familien har mistet grepet på militæret. Men ser man vekk fra den ubalanserte introduksjonen så er han dyktig. I følge Haykel er Al-Ahmer klanen styrket etter omorganiseringen noe som fører til at Al-Islah trer frem som en enda viktigere maktfaktor i Jemen. Partiet som ble startet av Abdullah al-Ahmer, faren til de nåværende lederne av Al-Ahmer klanen, er også sterkt knyttet til Ali Mohsen. Islah er et islamsk/stamme parti som har blitt beskyldt for å kuppe revolusjonen fra ungdommene gjennom blant Hamid Al-Ahmer en rik forretningsmann som trolig stiller til presidentvalget i 2014/2016/om det blir avholdt. 

Som Raymond Lidal tidligere har påpekt er Den nasjonale dialogen allerede i problemer. Om det i tillegg vil bli slik at Islah vil styrke seg i etterkant av omstruktureringene så vil det kun skade denne dialogen. Islah er forhatt både i nord blant houthiene (Islah er sunni, Houthi er Shia/Zaydi) og i sør blant separatistene. Haykel fortsetter: 
The central problem with Yemen today is that it is a highly fragmented and divided country, with no national leadership that can unite a majority of the population around a vision or program for the future. (…). In other words, a new political structure has to be devised for Yemen, one that breaks with the corrupt and brutal leaders of the past and that also grants Yemenis a measure of local autonomy.
Haykel er forsiktig optimist selv om han ser alle problemene Jemen har foran seg. En som ikke er like optimistisk er al Hamdani. I sitt innlegg i avisen The National peker hun på at omstruktureringen kan føre til mer uro, ikke mindre som mange håper på. Hamdani er enig med Haykel i at Islah styrker seg etter Hadi sine ordre, og understreker at det betyr at Islah (sammen med Mohsen) i praksis nå kontrollerer halve det jemenittiske militæret. Hadi, som opprinnelig er fra Sør-Jemen, kontrollerer i praksis den andre halvdelen etter hans omstruktureringer. Hamdani er redd for at denne klare delingen av innflytelse i militæret mellom Islah og Hadi (og hans allierte) vil kunne føre til krig om dere interesser kommer i konflikt. Det kan føre til at militæret begynner å kjempe mot seg selv, men da også drar med seg resten av landet i en kamp nord mot sør. De store taperne da vil da bli separatistene i sør:
The two dominating powers of the military, Gen Mohsen and Islah on the one hand and Mr Hadi's forces on the other, could easily result in a typical north-south regional schism. Ultimately, the lives of separatists will be in danger. The military will always support the home region of the president, Abyan, and Islahis will not hesitate to involve their militias and their hold on the military to gain control over southern territories.
Hamdani avslutter mye mer pessimistisk enn Haykel: 
The military restructuring doesn't solve Yemen's infighting. Rather, it could exacerbate it at a time when the country has more pressing issues. Within this military reshuffle are the seeds of years of future conflicts.
Droner, AQAP og USA 
Et siste poeng til slutt. Midt oppe i denne nasjonale uroen og maktkamper mellom ulike fraksjoner i hovedstaden, Sør-Jemen, Houthiene og stammer, så finner man også de militante islamistene ofte under Al Qaida flakket. USA har tatt mål at seg til å hjelpe Jemen gjennom den nasjonale dialogen og er blitt en nær alliert av president Hadi. Derfor får de også lov til å sende droner inn over jemenittiske luftrom for å «ta ut» terrorister. Jeg har tidligere skrevet mye om problemene, både moralsk og rettslig, rundt denne dronepraksisen som fører til mye sinne i Jemen og på bakken. I et leserinnlegg på Al-Monitor forteller Farea Al-Muslimi om da hans landsby ble angrepet av droner for et par dager siden. Om det han forteller har sannhet i seg, så er det bare et nytt eksempel på en praksis fra USA som både er moralsk forkastelig, men kanskje viktigere synes å bryte med grunnleggende rettigheter. Hammed al-Radmi, en antatt mellomleder i Al-Qaida skal ha bosatt seg i Wessab, I Dhammar-provinsen, uten at noen av innbyggerne viste om hans påståtte tilknytning. Han ble drept i et drone-angrep rettet mot hans hus og bil. Det som provoserer Al-Muslimi er ikke at USA går etter påstått terrorister, men at de kun er ute etter å drepe. Al-Radmi kunne lett blitt arrestert, tatt med inn til avhør og blitt stilt for en rett, men som mange ganger før så velger USA å sende droner mot han og hans familie. Noe som ofte fører til at sivile mister livet. 

Denne praksisen begynner å provosere så mange i Jemen at den kan vise seg å være kontraproduktiv. 
As the US continues to hold workshops to educate Yemenis in the capital on the rule of law — through its right hand USAID — it is killing them outside the law through its left hand, the drone strikes.
For hver drone du slipper på en terrorist, så dukker det opp to nye. Om dette blir en virkelighet så er ikke  det et godt tegn for Jemen, USA eller regionen.

Jemen: Saleh har signert GCC avtalen. Hva nå?

Etter 6 måneders spill skrev en smilende Ali Abdullah Saleh under maktoverføringsavtalen forhandlet frem av GCC-landene i dag. Flere medier omtaler han allerede som eks-president og at han er den fjerde falne arabiske diktator. Det er altfor tidlig for slikt!

Jeg har flere ganger sagt at man aldri skal undervurdere Saleh. Og ser man på hva han har fått med seg i dag, så viser han seg som den smarteste av de arabiske diktatorene. For i GCC avtalen har han ordnet seg immunitet, slik at han ikke kan stilles til ansvar for forbrytelser han har stått bak under sin tid som president. Han har unngått at midlene han og familien har i utlandet blir frosset (Det er i stor grad penger fra den jemenittiske statskassen) og han har fått lov til å gå av med æren i behold. I tillegg sitter familien ennå med makten, siden sønnen Ahmed og nevøer kontrollerer de væpnede styrkene! Så mens Qadhaffi er død, Mubarak syk i en rettssal og Ben Ali på en strand i Jeddah, så får Saleh gjøre som han vil når han går av. Om han da går av til slutt da..

For det ligger i avtalen at det skal være en 90 dagers overgangsperiode hvor Saleh formelt sett skal være president. Disse dagene skal brukes av visepresident Hadi til å sette sammen en overgangsregjering og deretter skal makten overføres til ham frem til valg er blitt holdt. Hadi kommer til å være en marionett, men usikkert for hvem. Men la oss nå si at GCC avtalen blir overholdt. Hvem tjener på det og hva skjer med Jemen?


Hvem tjener på GCC- avtalen 
Er det en ting aktivistene i Jemen har vært klare på, så er det at GCC avtalen er uaktuell og de er sterkt i mot den. På twitter har hashtagen #No2GCCdeal figurert lenge, også i etterkant av signeringen i dag. Hovedproblemet med avtalen, i følge dem, er at Saleh ikke blir stilt til ansvar for sine handlinger (immuniteten), at familien ennå kan kontrollere de militære og at bare deler av opposisjonen er involvert. Så hvorfor har presset for å få signert denne avtalen vært så sterkt?

Først og fremst så tjener Saudi-Arabia på dette. Ibn Saud, grunnleggeren av Saudi-Arabia, sa før sin død: "Both good and bad comes from Yemen". Med dette menes at Jemen ikke må bli for sterke og mektige, men heller ikke for svake. Stabilitet er nøkkelordet, både for Saudi, men også for resten av GCC-landene. Et stabilt Jemen, er et Jemen som ikke skaper problemer. Hvem som styrer, hvordan stabiliteten blir fremkalt, er ikke viktig, så lenge det er et stabilt styre. Eneste Saudi ikke vil er nettopp å gi aktivistene makten, for det ville føre til at de ikke lenger har kontroll over Jemen. For USA er også denne avtalen viktig. De får gitt sin allierte President Saleh en verdig avgang, noe som gjør at alle militære hemmeligheter og avtaler ikke blir offentliggjort av en forbanna president. I tillegg opprettholder de samarbeidet med militæret og anti-terrorstyrkene i Jemen (styrt av Tareq og Yayha Saleh, nevøer av Saleh). For USA er AQAP hovedproblemet og da må man ha et vennligsinnet styre i Sana'a. Så interessant nok så er det få i Jemen som tjener på denne avtalen, med noen unntak


Hva nå for Jemen?
GCC avtalen er en avtale mellom presidenten og hans parti (GPC) og opposisjonen (JMP). Opposisjonen, eller Joint Meeting Party, er en koalisjon hvor Islah, et moderat islamistparti, er klart størst. I tillegg er sosialistene i sør (YSP) innflytelsesrike. Flere småpartier som Nasserister, Bath og et par Zayidi partier, er også inkludert. Det "artige" med JMP er at de har like lite troverdig blant jemenitter som presidenten selv. Så det som nå har skjedd er at Presidenten (som få liker) har gitt over makten til JMP (som ennå færre liker). Aktivistene som har vært ute å demonstrert og overnattet rundt Sana'a Universitet er ikke involvert i denne prosessen i det hele tatt. Med andre ord, de som startet revolusjonen og som har holdt den gående har ikke noe de skulle ha satt. Og problemene stopper ikke der. Jeg bruker liksågodt ordene twitter til å gi et bilde:
Jeb Boone: Do people need reminding that Saleh's sons, nephews, etc are still going to run the military and be in power? #Yemen
 GregoryJohnson: So the GPC and JMP are in Riyadh, know who isn't? Ali Muhsin, the al-Ahmars, and Ahmad Ali. #Yemen
GregoryJohnson: So let me get this straight, Hadi technically has the power, but Ahmad Ali; Ali Muhsin and the Ahmars have the guns. Hmmmm 
GinnyHill: Patience. I still predict it will take 5-15 years to resolve the issues exposed in this year's hybrid revolution/political crisis #Yemen
Som dere kanskje forstår. Det er ikke over. Det har såvidt begynt.

For i Sana'a sitter den defekterte generalen Ali Muhsin og han er ikke en del av GCC avtalen. I Sana'a sitter Al-ahmer familien og spesielt Hamid Al-Ahmer og lurer i kulissene. Han er den som finansierer Islah, men som ikke har noen formell posisjon der. I tillegg er han bror av lederen (Sadiq) av stammeføderasjonen Hashid som har kjempet væpnede kamper mot Saleh sine styrker. Hashid er heller ikke en del av GCC avtalen. Ingen stammer er det, og det er stammene som styrer mesteparten av Jemen. Og vi må ikke glemme Ahmad Ali, Saleh sin sønn, som styrer Den republikanske garden og fetterne hans som styrer andre hærstyrker. De har ikke gitt fra seg makten og de er ikke en del av GCC avtalen. Ja i tillegg har vi jo Houthiene i nord, Separatistene i sør og AQAP. Der er heller ikke involvert i GCC avtalen. Det er med andre ord nå kampen om makten begynner og utfallet er vanskelig å spå.

Og mens jeg sitter å skriver, så ser jeg at eminente Ginny Hill har skrevet en lignende artikkel for BCC hvor hun kommer frem til samme konklusjon. Dette er ikke over. Men i dag kan vi iallefall glede oss over at Jemen har tatt et steg i riktig retning, etter å ha tatt altfor mange den gale veien de siste månedene. Men ønsker du å løpe maraton, så holder det ikke å ta et skritt vekk fra startstreken.